Tingvoll kommune har et asylmottak, og mange etniske nordmenn her treffer på flyktninger ganske ofte, tror jeg.

Fra 2015 har jeg bodd som flyktning i Tingvoll. Hver dag ser og hilser jeg på etniske nordmenn. Noen ganger får jeg svar, andre ganger ikke. Av og til treffer jeg etniske nordmenn privat, men ikke så ofte. Jeg har spurt meg: Ønsker flyktninger i Tingvoll å bli bedre kjent med kommunens etniske nordmenn?

Begrepet «etnisk nordmann» kan det være vanskelig å finne en felles forståelse av. I denne teksten velger jeg å bruke begrepet slik: «En person som selv er født og oppvokst i Norge, og som har foreldre som også er født og oppvokst i Norge.»»

Til Norge for å få penger?

Enkelte etniske nordmenn kan kanskje tenke at flyktninger kommer til Norge bare for penger og NAV. Dette er feil. Alle flyktningene i Tingvoll har familier, minner og et helt liv i sine hjemland. Dette er ikke noe man selv ønsker å reise ifra. De flyktningene jeg kjenner, og jeg selv, har risikert svært mye for å unnslippe urettferdighet, undertrykkelse, tyranni og lidelse. Vi har flyktet til sikkerhet, og heldigvis har vi fått det. Tusen takk, Norge. Det er jeg svært takknemlig for, og det vil jeg fortsette å være.

Hvem er vi, og hvem skal vi bli?

Kanskje er enkelte flyktninger ikke så interesserte i å lære om sitt nye lands kultur og tradisjoner. Andre flyktninger tenker muligens at de må beskytte og bevare sin egen kultur – slik kulturen var da de flyktet. Noen frykter kanskje å miste sin egen kulturelle identitet. Noen flyktninger er for eksempel foreldre og føler kanskje at de ikke har tid til å bli kjent med alt nytt. Naturligvis kan noen slike problemstillinger også gjelde etniske nordmenn, og jeg vet ikke svarene for alle. Men jeg vet at både vi flyktninger og etniske nordmenn bor i den samme kommunen: Tingvoll.

Noen mennesker elsker å lære om forskjellige kulturer og andre tradisjoner. Mange etniske nordmenn reiser hvert år til land utenfor Norge, blant annet for å finne godt vær. Der treffer de sannsynligvis også andre kulturer. Hvis etniske nordmenn kommuniserer enda mer med flyktninger i sin hjemkommune, så kan det bli enda mer «godt vær» i menneskers hjerter, tror jeg. Skal vi være mer sammen? Gjerne. Skal vi bli bedre kjent? Gjerne.

Det «norske» er viktig for flyktninger i Tingvoll

Flyktninger må lære det norske språket godt for å lære resten av den norske kulturen godt. For eksempel om bunad, om 17. mai og om ski. Vi flyktninger må lære det norske språket godt for å kunne gjøre mange av oppgavene i arbeidslivet. Vi ønsker alt dette, fordi vi er her og ønsker å skape oss nye liv her. For barna våre og for oss selv. For å bygge en enda bedre fremtid for Tingvoll, så kan det hjelpe med et enda tettere samarbeid mellom etniske nordmenn og flyktninger. Da er det en fordel at vi også kjenner hverandre bedre.

Sammen skaper vi mer

Nå ønsker jeg også å møte dere – etniske nordmenn i Tingvoll – mer. Kan vi gi hverandre nye erfaringer med hverandres kulturer? For eksempel ved å invitere hverandre på en kopp kaffe eller et måltid? Etniske nordmenn og flyktninger kan høre mer om hverandres historier og erfaringer. Vi kan lære mer om og av hverandre. Sammen kan vi skape mer glede for hverandre. Alle flyktningene som jeg kjenner i Tingvoll, ønsker det samme. Nemlig å bli bedre kjent med dere i landet vi har flyktet til, med dere i kommunen vi har kommet til. Lære mer om hvem dere er, norske medmennesker.

Ønsker etniske nordmenn i Tingvoll å bli enda bedre kjent med flyktningene? Vi er flere som håper det. Jeg skal fortsette å hilse.