Noen av oss har fått med oss fra nyheter i avisa TK at det førstkommende onsdag, 11.04.18, skal være et møte unntatt offentligheten, i økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune ang. videre interesse for å arbeide for et nytt mottak for voksne menn med, dvs. et mottak som innebærer ”særskilt bo- og omsorgsløsning for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært statlig mottak, på grunn av utagerende adferd”, som det stod i den tidligere utlyste stillingsannonsen, som i etterkant ble trukket tilbake av UDI av ulike årsaker, tidligere her i vinter.

Da kan en forvente at dere politikere som skal behandle denne saka, har lyttet til folkets meninger i ulike vinklinger av for eller imot, tar hensyn til dette, også disse som er imot, uten å bli ”brunsverta”. Og at dere da i forkant selvfølgelig har snakka med folket i kommunen og i området om saka, før dere tar stilling til saka, regner vi med er en selvfølge, dessverre var vi ikke hjemme da dere ringte på døra for å slå av en prat om den saka!