Sunndal - 0.01‰ av verden

Arild Håkonsen.

Arild Håkonsen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSunndal Høyre vil at Sunndal skal bli en av Norges mest attraktive bo- og besøks-kommuner! For å oppnå dette tror vi at Sunndal må være kjent i inn- og utland, ha de beste rammebetingelsene og være en foregangskommune innen klima. I dette innlegges vil vi si litt om hvorfor vi mener klima-politikk er viktig for Sunndal. Sunndal Høyre vil:

· etablere en løsning med selvkjørende og utslippsfri shuttle-buss til kretsene og i sentrum

· tilby attraktive tomter og legge til rette for «offgrid»-hus og hytter for de som ønsker å bo helt selvforsynt med energi og vann

Denne siste klimarapporten til FN tallfester nesten en halvering av de globale klimautslippene frem mot 2030 for å greie å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader (fra før-industriell tid). Regjeringen har i tillegg et uttalt mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn med minst 80% reduksjon av klimautslippene innen 2050 sammenlignet med dagens nivå. Dette vil kreve ganske store endringer for oss alle.

«Det grønne skifte» vil komme fort og bety en stor omstilling i Norge. Sunndal er ganske heldig stilt sammenlignet med mange andre kommuner. Ikke er vi spesielt avhengig av olje- og gass-industri, og landbruket vårt er allerede orientert mot bærekraftig mat – rødt kjøtt fra landbruk representerer ti ganger så mye klimautslipp som potet per kilo! Dette betyr at vi har et godt utgangspunkt for å bli en foregangskommune innen klima!

Selv om Hydro Sunndal produserer verdens reneste aluminium, er det selvsagt her de største utslippene skjer i Sunndal kommunen. Globalt er det vist at aluminium som metall senker klimautslippene ved at biler, tog, fly og andre kjøretøy blir lettere og gir mindre utslipp når man erstatter eksisterende materialer med aluminium. Verden trenger stadig mer aluminium. Alle tiltak for å begrense energiforbruk og utslipp fra Hydro Sunndal bør etter vår mening tiljubles og støttes av kommunen. Det samme gjelder selvsagt også økt produksjon. Gjennomsnittet i verden ligger nå ca. 4 ganger så høyt i CO2 ekvivalenter for aluminiumproduksjon som for Hydro sine smelteverk i Norge. Hydro blir klimanøytral innen neste år og jobber kontinuerlig med sitt klima-fotavtrykk.

Hva så med resten av kommunen? I figuren under er vårt klima-fotavtrykk hvis vi ser bort fra Hydro (kilde SSB tall for 2017, antatt utslipp fra Hydro er 640000 tonn CO2e). Industri (unntatt Hydro) står for litt under halvparten av klimautslippene. Jordbruk og transport representerer begge ca. 20% av utslippene. Sjøfart slipper ut ca. 9% av klimagassene. «Avfall og avløp», «oppvarming» og «annen mobil oppvarming» står for bare rundt 1% av utslippene hver. Vår påstand er at det er transport det vil være enklest å gjøre noe med på kort sikt.

Sunndal har en litt spesiell geografi der en stor del av innbyggerne bor i grender langs tre akser; sør-øst oppover dalen mot Grøa/Gjøra, nord utover mot Ålvundeid og Ålvundfjord og nord-vest mot Øksendal og Jordalsgrend. De fleste arbeider og handler i sentrum - dette resulterer i mye (fossil) bilkjøring. Dette er grunnen til at vi ønsker å etablere et tilbud med førerløs utslippsfri shuttle-buss i Sunndal. Denne skal på sikt ha så hyppige avganger og være så rimelig at folk velger denne shuttle-bussen fremfor egen bil. Vi tenker også at denne kan erstatte dagens skolebusser inn til sentrum. Mange vil sikkert tenke at dette er urealistisk science-fiction. Vi mener det ikke er det. Slike busser er nå til utprøving i flere utkantkommuner i Finland. Også flere norske byer har begynt utprøving. Bussene går foreløpig ikke så raskt, men det gjør utviklingen! Bussene vil tilpasse stopp og rute etter behov, innrapportert på en app, slik at det blir et mer fleksibelt system enn en klassisk buss. Vi tror også dette vil kunne bli et kjært tilbud til eldre som ikke ønsker eller ikke har mulighet til å kjøre egen bil.

Vi tror at unge mennesker som leter etter et sted å slå rot, i økende grad vil velge kommuner som er gode på klima. Vi tror også at folk i større grad ønsker å bo nær naturen. For å muliggjøre dette uten å gjøre store inngrep i naturen med tung infrastruktur tror vi det kan være en god ide å legge til rette for områder der husene er selvforsynte med strøm (vind, sol), vann (regn) og uavhengig av kloakknett – såkalte offgrid-hus. Dette er nå fullt mulig og her kommer det mye spennende teknologi fremover.

Sunndal Høyre ønsker et bredt politisk samarbeid også innen bærekraft og klima. Sunndalssamfunnet er bygget på teknologisk kompetanse. Sammen kan vi både gjøre Sunndal til en mer klimavennlig kommune og til enda bedre kommune å bo og arbeide i.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags