Fylkesstyret i KrF: Gode signaler for bedriftene i regjeringsplattformen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerMøre og Romsdal er et stort industri- og verdiskapende fylke med en rekke viktige familiebedrifter og internasjonalt eide konsern. For alle bedrifter, stor og små er det viktig med rammevilkår som sikrer at norske konkurransevilkår er på nivå med konkurrenter utenfra.

Regjeringen fastslår at den er opptatt av å legge bedre til rette for økt privat verdiskaping gjennom bedre rammebetingelser for små og store bedrifter. Av regjeringserklæringen som ble frigitt torsdag 17. januar følger det blant annet at man vil gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering for å sikre kapitaltilgangen til nye virksomheter. I tillegg ønsker man å føre en aktiv grűnderpolitikk som fremmer privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet.

For bankene, og særlig de mindre sparebankene er det viktig å få like vilkår som Innenfor EU. Innen EU er det innført en SMB-rabatt (små og mellomstore bedrifter) for å lette kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter. Ved utlån til SMB-segmentet, får bankene i Europa et lavere kapitalkrav. Dette betyr, alt annet likt, lavere innlånskostnader og dermed lavere rente for de små og mellomstore bedriftene. Dette må på plass også for bankene i Norge, noe som vil sikre gunstig finansiering for bedriftene i distrikts - Norge.

I Norge er det vedtatt å innføre en tilsvarende SMB-rabatt som den man opererer med i EU. Arbeidet med å implementere dette har imidlertid dratt ut i tid. Finans Norge ber regjeringen prioritere snarlig innføring av SMB-rabatten i Norge for å gjøre det mer attraktivt å etablere og drive virksomhet i Norge. 2019 vil bli et viktig år i denne sammenhengen. Vi trenger det mangfoldig bankvesen der sparebankene representerer et desentralisert og viktig tjenestetilbud både for bedrifter og familier. KrF i Møre og Romsdal vil støtte opp om en snarlig innføring av bedre rammevilkår for bedriftsfinansieringen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags