Kulturen i Sunndal og valget

Av
DEL

LeserbrevKulturrådet stilte i åpent brev til de politiske partiene i Sunndal fem spørsmål vedr. kulturen i Sunndal.

Så langt har Kulturrådet bl.a. fått svar fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det settes veldig pris på. Svarene var delvis avklarende, men noen skaper også bekymring.

Det er Arbeiderpartiets svar om Kulturhusets fremtid som bekymrer.

Bakgrunnen er Sunndalsøra Samfunnshus sin formålsparagraf, som sier at:

«Formålet med andelslaget er å eie og/eller drive et samfunnshus for der igjennom å kunne stille til disposisjon et høvelig samlingssted, samt for å kunne fremme kultur og organisasjonsvirksomhet i kommunen og regionen».

Pr. i dag er Kulturhuset Sunndalsøra Samfunnshus sin eiendom, og verdien er taksert til ca. 80 mill. kroner.

Sunndal kommune eier ca. 59 prosent av andelene, dvs. at andre andelseiere har verdier taksert til nær 33 mill. kroner stående i eiendommen.

For at kommunen skal kunne gjøre som Arbeiderpartiet vil med Kulturhuset, må de øvrige andelseiere løses ut, en ser ikke for seg at alle har råd til å gi bort sin del av slike verdier. Til eksempel er Sunndal Røde Kors sine andeler verdt i overkant av 4.8 mill. kroner!

En vil tro at Sunndal Røde Kors har bedre anvendelse for slike beløp, enn å gi dem bort til Sunndal kommune.

33 mill. kroner blir en veldig tøff økonomisk øvelse for Sunndal kommune!

Og når man har tatt over huset, vil man fylle huset med bibliotek, servicetorg, Frivilligsentral, Ungdomssenter, Natteravner, utlånssentral for fritidsutstyr, og man vil etablere livssynsnøytralt seremonirom. Dette siste finnes allerede i annekset ved Helsetunet.

Flyttingen til Kulturhuset vil helt sikkert også koste atskillige kroner.

Har Sunndal kommune bedre råd enn det bli gitt inntrykk av?

Og hva med forsamlingshuset vårt?

I dette huset har man i årenes løp arrangert alle slags evenementer for store og små forsamlinger. Bryllupsfeiringer, barnedåper, konfirmasjoner, dansefester, sang – og musikkstevner, seminarer og møter med mange deltakere osv. Dette har vært «Storstøgu på Sønndalsøra». Det har vært «vårt» hus, og det har vært tilgjengelig for alle!

Dersom Arbeiderpartiet får det som de vil, blir Ørakretsen den eneste kretsen i kommunen uten et forsamlingshus! Kulturaktører vil ikke kunne invitere til arrangementer med både aktivitet og bespisning for mange deltakere.

Arbeiderpartiet sier i sitt svar til oss at de ønsker at kulturaktører skal ha høringsrett og tilstrekkelig høringsfrist i saker som angår dem.

Veldig bra, men ble den frivillige kulturen spurt om fremtidig disponering av Kulturhuset før man laget sitt partiprogram? Kulturrådet ble ikke spurt.

Kultur er viktig i Sunndal. Se f.eks. på Øra Kafe. Her setter man i gang dugnadsinnsats for å ha en pub og en kulturscene. Man bygger opp!

Det som ble bygget for å være vårt felles hus, vil man ha som kommunens hus, og den eierskapsfølelsen man har hatt for dette huset forsvinner. Man bygger ned ved at man gjør huset utilgjengelig!

Er det virkelig slik man vil det skal være?

Kulturen blir beskrevet som limet i et samfunn, og det gjelder i aller høyeste grad den frivillige kulturen. Men den må ha en plass å bo, og da ville et kulturhus passe godt, hvis det bare var plass til oss!

Undertegnede er kommet til at Arbeiderpartiets løsning ikke er formålstjenlig for den frivillige kulturens behov, og ber om at sunndalingene ved hjelp av sin stemmeseddel ved valget, gir oss et nødvendig regimeskifte!

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags