Var Sunndal Næringsselskap (SUNS) en suksess for Sunndalspotet AS?

Av
DEL

LeserbrevViser til artikkel i Aura Avis 20. desember vedr. Ivar Grødal (styremedlem) og Ivar Bakken (daglig leder) i Sunndalspotet AS. Her blir SUNS beskrevet som avgjørende for bedriftens eksistens og suksess. I beste fall er dette en uriktig beskrivelse av virkeligheten.

Fire bønder i Sunndalen etablerte «første Sunndalspotet AS» i 1997. Sunndal kommune bidro med 420.000 kroner i aksjekapital fra næringsfondet. Etter hvert kom det til tre nye lokale produsenter. Optimisme og stor egeninnsats fra eierne gjorde det mulig å holde selskapet gående frem til 2005. Årsproduksjonen var opp mot to tusen tonn.

I 2005 var bedriften truet av nedleggelse, jamf. artikkel i Tidens Krav 22.01.05. Betydelige kunder hadde falt fra og vendt seg mot Trøndelag. Med et negativt driftsresultat på 424.000 kroner var bedriften truet av konkurs. Redningen ble syv lokale produsenter som sammen med de opprinnelige, gikk inn og etablerte «nye Sunndalspotet AS». De nye produsentene tilførte selskapet kunder, kapital og kompetanse. Det nye selskapet var liv laga. Underskuddet fra det gamle selskapet ble dratt med videre i det nye selskapet. Det var belastende. Men når alle gode krefter, på åkeren og i pakkeriet, tok del i fellesskapet, ble det nye Sunndalspotet AS en suksess. Etter hvert ble bunnlinjen løftet og allerede etter fem års god drift ble aksjeposten til kommunen i sin helhet innløst.

Hva er så SUNS sitt bidrag? Det som vi kan erindre er at SUNS bidrog med en betydelig aksjepost i det nye Sunndalspotet AS, men med krav om avkastning og tilbakekjøp etter relativ kort tid. Dernest bidro SUNS naturlig nok med veiledning i styring, ledelse og strategi.

Vi vil poengtere at kvalitet i alle ledd, og godt samarbeid i hele potetmiljøet, var avgjørende for fremgang og utvikling for Sunndalspotet AS. Det aller meste gikk bra helt fram til og med 2015. Da skjedde det noe ubehagelig som skapte stor uro i organisasjonen og potetmiljøet.

I den påfølgende prosessen kom SUNS v/Per Helge Malvik på banen og hadde etter vår mening til hensikt å glatte over det som hadde passert. En opptreden som på ingen måte tjente organisasjonen. Ei heller tok man hensyn til verdien av å bygge tillit, noe som må til for å lykkes, også i et produsentmiljø.

Vår oppfatning av historien er at SUNS ikke har vært avgjørende for den fremgang og suksess Sunndalspotet AS hadde fram til og med 2015. Hva med Innovasjon Norge, som i avgjørende grad bidro økonomisk opptil flere ganger?

Det er derfor både påfallende og merkelig at Ivar Grødal ser seg tjent med å ensidig skamrose SUNS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags