Erling Rød og næringsarbeidet i Sunndal

Per Helge Malvik. (Arkiv)

Per Helge Malvik. (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevFinanskrise og nedstenging av Su3 i 2009 medførte tap av flere hundre arbeidsplasser i Sunndal. Et bredt samarbeid om omstilling ble etablert for å møte utfordringen. I dag vet vi at både Hydro og lokalt næringsliv tok gode grep og kom styrket ut av de krevende åra som fulgte.

Sunndal Næringsselskap (SUNS) har hatt en aktiv rolle i dette arbeidet, og har blant annet

· ledet gjennomføringen av omstillingsprosjektet etter nedstengingen av Su3 (2009-14) – et prosjekt som skapte 50 nye og sikret 150 arbeidsplasser i lokalt næringsliv

· i samme periode tilrettelagt for omstillings- og kompetansehevingstiltak i en rekke Iokale bedrifter, blant disse Storvik, Langset, Grytnes, Bratseth og Ottem

· deltatt i gjennomføringen av SuSu-Programmet (2014-17) som har skapt 108 nye og sikret 77 arbeidsplasser i Sunndal og Surnadal - de fleste innen industrirelatert virksomhet og bygg/anlegg

· bidratt med tilskudd og rådgiving ved etablering av mange nye bedrifter i Sunndal – de siste 2 åra: 32 nyetableringer som skal gi 40 arbeidsplasser

· utført prosjektledelse for etablering av et Newton-rom i Sunndal (2017-2018) i nært samarbeid med Hydro, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunndal kommune og lokalt næringsliv - en framtidsrettet satsing for barn og unge i Sunndal og kommunene rundt oss

Erling Rød påstår at SUNS «stort sett er lefsebaking og sau». Som medlem av Sunndal kommunestyre er Rød godt informert om SUNS sin rolle i prosjektene nevnt over. Jeg beklager at Rød velger å bedrive feilinformasjon om hva SUNS arbeider med.

Jeg beklager også at Rød velger ikke å anerkjenne og framsnakke den innsatsen som gründere, ledere og ansatte i lokale bedrifter har gjort for å utvikle og skape arbeidsplasser i Sunndal de siste årene. De resultatene vi har oppnådd er også en følge av at lokalt næringsliv, bla gjennom Sunndal Næringsforening, har tatt aktivt del i utforming og gjennomføring av tiltak i næringsarbeidet.

SUNS arbeider for å fremme næringslivet i Sunndal og bidra til nyetableringer. Vi er

koordinerende ledd for alt bedriftsrettet næringsutviklingsarbeid i Sunndal. Våre eiere er Sunndal kommune (51%) og lokalt næringsliv (49%). Næringsplanen vedtatt av kommunestyret er vårt viktigste styringsdokument. Vår innsats i prosjektene over er i tråd med vedtatte prioriteringer i næringsplanen.

Vi i SUNS tar vårt oppdrag på alvor og arbeider med stort engasjement for å oppfylle målene i næringsplanen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags