Hva tenker de øvrige ansatte i kommunen om at SUNS feirer seg selv med tur til Krakow?

Asbjørn Tronsgård.

Asbjørn Tronsgård.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevMed lang erfaring i den lokale næringspolitikken og stort hjerte for næringsutvikling i kommunen ønsker jeg den kommende diskusjon og gjennomgang av dagens organisering velkommen. Håpet er at debatten (ifølge rådmannen skal det bli en "høyere debatt", hva no det er…) vil bli konstruktiv og gi boost til både næringsliv og politikere på et sunt nivå. Vi må ikke la oss avspore med spissformuleringer rundt sau og lefse, til det er temaet for viktig (overproduksjon av sau også tatt i betraktning..) Selv er jeg (ifølge ordfører) vel kjent for å være både tydelig og direkte (spiss.) Derfor har jeg laget flere spørsmål og krydret disse med mine betraktninger og eksempler som jeg mener er relevant å ta med i den videre debatten.

Hva får kommunene igjen økonomisk gjennom skatteseddelen med å drive næringsutvikling? Eller er det andre faktorer som er viktigere for kommunen? Bosetting, attraktivitet osv… og derfor er kanskje noen sektorer innenfor næringsutvikling viktigere å bidra til. Er det viktigste at det blir "pæng" av det (ref Erling Rød)?

Eksempel for å synliggjøre forskjell: Er det "riktig" å støtte eksempelvis selskaper som har stor innpendling av arbeidstakere (her går personskatten til nabokommunen)? Er det bedre å støtte eksempelvis en næring som satser på hyttemarkedet, som gir oppdrag til lokale firma og drar kjøpekraft over lang tid til kommunen gjennom bruk av hyttene?

Bør en kommunal næringsplan ha gjort slike vurderinger? De fleste næringsplaner har vel det - men følges dette med prioritet i sin støtte, eller skal det være generell overrisling - litt til alle?

Min spådom er at fremover vil penger til næringsutvikling bli en enda større knapphet i de kommunale budsjett. I Sunndal har SUNS et lønnsbudsjett på over 4,5 mill i 2017, en økning på over 50% siste 5 år. Dette i et selskap hvor daglig leder - i siste frokostmøte sa Malvik akkurat dette - antar at selskapets inntekter er 50-100% offentlige midler. Lønn kommer som resultat av arbeidsinnsats, er den veksten som SUNS har riktig/ønsket i et fremtidig bilde sett fra kommunens økonomi? Hvor stor skal SUNS være ?

Jeg er ikke en "motstander" av SUNS, men er dagens organisering av næringsutvikling riktig? Hvem har egentlig hånda på rattet fra kommunen som putter mye penger gjennom SUNS? Ordfører som er styreleder og politisk oppnevnt? Vi har ingen næringssjef. Dagens plansjef har ingen tydelig rolle. Rådmannen som observatør? Formannskapet/ØP? Er politikerne komfortable med dagens organisering? Eller bidrar dette til at SUNS stadig må forsvare sine valg og resultater ?

Vet dagens politikere hvor mye penger som blir kanalisert gjennom SUNS (grunnfinansiering + oppdrag og tilskudd div prosjekt i tillegg til SuSu), og hva det blir brukt til?

En styreleder/ordfører som snakker om SUNS og SuSu som skal ha ryddighet i offentlig forvaltning - en daglig leder som omtaler selskapet som privat aksjeselskap og derfor aksjeloven? Når og hvor kommer forvaltningsloven og aksjeloven til anvendelse? Der hvor vi "føler det passer" tenker kanskje noen?

Hva tenker de øvrige ansatte i Sunndal kommune om at SUNS feirer seg selv med 30 år i 2017 med å ta med styret og observatør til Krakow (ikke første jubileumstur)? Delvis fordekt sammen med næringsliv? Mens de selv ikke får et lite julebord - nei da er SUNS et aksjeselskap - men finansiert på felleskapet.

Vedr at ordfører sitter som styreleder - er det det beste for selskapet? Ja, mener Malvik (ordfører sitter nærmest lommeboka). Rådmann som observatør (mangel på næringssjef samt at rådmann ER pengeboka). Malvik skal få mest mulig penger til næringsutvikling og drift av selskapet - det er faktisk hans jobb og er helt legitimt som daglig leder å skaffe midler. Da er det selvfølgelig viktig med dagens styresammensetning.

Skal vi forfølge tanken, skulle vel statsminister vært styreleder i Statoil/Equinor også? Det samme med Sunndal Energi - som har et 100% politisk styre. Hvis det er bra for selskapet, burde ikke alle styremedlemmene i Statkraft vært politikere tilsvarende som i Sunndal kommune (forslag på styremedlemmer: Carl I. Hagen og Jonas Gahr Støre…)? Jeg er sterkt tvilende til at nåværende løsning er den beste for våre kommunalt eide selskaper. Politikere bør være politikere og utøve sine eierskapsinteresser profesjonelt og ikke gi selskapene tvetydige signal med bakgrunn i valgt posisjon.

Malvik og alle i SUNS gjør en flott jobb. Debatten må ikke bli en forsvarskamp av selskapet men om fremtida til SUNS med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, og ikke minst organisering oppover i kommunens administrative og politiske system. Der er kanskje svakheten størst i dag og bakgrunn for debatten.

Til orientering om min habilitet, så har jeg ingen verv i hverken Sunndal Næringsselskap eller Sunndal Næringsforening. Jeger ikke medlem i noe politisk parti heller - bare engasjert i næringsutvikling.

Dette svarer leder i Næringsselskapet, Per Helge Malvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags