Næringsarbeid og SUNS – kommentar til Erling Røds innlegg i kommunestyret

Per Helge Malvik.

Per Helge Malvik.

Av
DEL

LeserbrevKommentar til oppslag i Aura Avis basert på Erling Rød sin opptreden i Sunndal kommunestyre 28. august:

Størstedelen av SUNS inntekter kommer fra prosjektvirksomhet. Vi har hatt overskudd i driften i mange år. Studieturen i 2017 ble finansiert over selskapets drift og ikke av tilskudd fra Sunndal kommune. Tilskuddet SUNS får overført fra kommunen går i sin helhet til etablerere, bedrifter og næringsprosjekter i Sunndal.

SUNS har i flere år gjennomført studieturer sammen med gode samarbeidspartnere for å hente kunnskap og inspirasjon til videre innsats i næringsarbeidet i Sunndal.

Vår virksomhet er omfattet av offentlighetsloven. Årsberetninger og regnskap ligger på våre nettsider og hos Sunndal kommune. SUNS årsrapport legges fram for Sunndal kommunestyre hvert år.

De siste årene har SUNS hatt ei samla omsetning på nær 20 mill kroner. Den store prosjektaktiviteten utgjør størstedelen av omsetninga. Samla bevilgning fra Sunndal kommune til både grunnfinansiering og prosjekter utgjør 4,2 mill. Resten kommer fra andre offentlige kilder og næringslivet.

SUNS arbeider for å utnytte tilgjengelige ressurser til beste for vårt formål: Å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet. Det skal vi fortsette med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags