Næringsarbeid og SUNS - nok en kommentar til Erling Røds uttalelser

Per Helge Malvik.

Per Helge Malvik.

Av
DEL

LeseerbrevDe små og mellomstore bedriftene (under 20 ansatte) utgjør ifølge NHO mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge. De viktigste verdiene i disse bedriftene er de ansatte og ledelsen. Så også i Sunndal Næringsselskap AS (SUNS).

I SUNS har vi et høyt aktivitetsnivå, bred prosjektportefølje og kan vise til stor gjennomføringsevne. Kompetente og engasjerte medarbeidere og et utviklingsorientert styre har bidratt til å skape gode resultater. Som daglig leder i 20 år har jeg vært opptatt av å ta vare på og foredle disse kvalitetene.

Vi har hatt overskudd i driften som er tilført egenkapitalen, slik at denne har økt med 2 mill kroner i løpet av disse 20 åra. Vi har ikke hatt merknader til våre regnskaper hverken fra styre, eiere eller revisor. Og våre samarbeidspartnere har vist oss stor tillit når det gjelder vår økonomiforvaltning.

I 2017 skulle vi markere at SUNS rundet 30 år. Vi valgte da å invitere ansatte og styre i SUNS og øvrige medlemsbedrifter i Sunndal Næringsforening med på studietur til Krakow med rekruttering som hovedtema. 21 personer ble med på turen, 11 av disse fra SUNS, ansatte, styremedlemmer og ledsagere. Turen ble tilrettelagt i samarbeid med ODA Connect som hadde gode kontakter og kontor i Krakow, dette med bakgrunn i sitt arbeid med å rekruttere polske arbeidstakere til vår region.

Det er feil når Erling Rød ønsker å skape inntrykk av at en studietur som ligger to år tilbake i tid ble finansiert av kommunens penger. Jeg registrerer at utspillet kommer noen dager før kommunevalget.

SUNS arbeider for å utnytte tilgjengelige ressurser til beste for vårt formål: Å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet. Det skal vi fortsette med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags