Næringsutvikling, Sunndal kommune og SUNS

Av
DEL

LeserbrevAsbjørn Tronsgård stiller mange spørsmål om næringsarbeid i et leserinnlegg i Driva, blant annet om hvor mye penger Sunndal kommune kanaliserer til SUNS. Jeg kan opplyse følgende:

SUNS mottar et årlig tilskudd til grunnfinansiering av drift (lønn, husleie mm) fra Sunndal kommune på 1,5 mill kroner. I tillegg kommer en årlig ramme på 1 mill kr som benyttes som tilskudd til prosjekter og bedrifter. Her har SUNS ansvar for å innstille på tildeling av tilskudd, mens det er kommunen v/ rådmannen som fatter vedtak.

Denne finansieringsmodellen er nedfelt i gjeldende næringsplan vedtatt av Sunndal kommunestyre for perioden 2015-2020. Samme modell har vært gjeldende siden oppstarten av SUNS for 30 år siden. Fra 2016 vedtok Sunndal kommunestyre et bestillingsdokument som beskriver de oppgavene SUNS skal utføre for grunnfinansieringen fra Sunndal kommune.

I tråd med selskapets formål utfører SUNS også en rekke prosjektoppdrag for både næringsaktører og det offentlige, i tillegg til at vi selger tjenester til bla. Sunndal Næringseiendom AS og Sunndal Næringsforening.

Omfanget av prosjektaktiviteten i SUNS har økt betydelig de siste årene. Det største enkeltprosjektet er SuSu-Programmet som nå er inne i sitt femte driftsår. Programmet er finansiert i et spleiselag mellom Sunndal og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune og lokalt næringsliv. Av programmets totalbudsjett på 6 mill kr per år yter Sunndal kommune et tilskudd på 1,5 mill kr.

I SuSu-Programmet er «bedriftsretta tiltak» den største enkeltposten – dvs penger som går til utviklingstiltak som skal skape vekst i bedrifter i Sunndal og Surnadal. Administreringa av SuSu-Programmet utføres i samarbeid mellom SUNS og Surnadal kommune, der SUNS har økonomiansvaret.

De siste årene har SUNS hatt ei samla omsetning på ca 20 mil kroner. Den store prosjektaktiviteten utgjør størstedelen av omsetninga. Samla bevilgning fra Sunndal kommune til både grunnfinansiering og prosjekter utgjør 4,2 mill, eller 21% av omsetninga. Resten kommer fra andre offentlige kilder og næringslivet.

SUNS årsrapport legges fram for Sunndal kommunestyre hvert år. I tillegg utarbeides det tertialvise rapporter som legges fram for Økonomi- og planutvalget. Vi står gjerne til disposisjon for å orientere om vår virksomhet der det er interesse for det.

SUNS arbeider for å utnytte tilgjengelige ressurser til beste for vårt formål: Å fremme næringslivet i Sunndal gjennom å bidra til etablering av ny og utvikling av eksisterende virksomhet. Det skal vi fortsette med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags