Når naturen er hellig

Av
DEL

LeserbrevErling Rød har reagert på at vedkommende som forvalter Innerdalen landskapsvern-område har brukt 2,5 millioner kroner til snauhogst av 44 dekar ikke hogstmoden granskog i Innerdalen, og ut-transport av trevirket med helikopter. Dette er meningsløs bruk av skattepenger, og dessuten i strid med en vernebestemmelse i forskriften for dette verneområdet.

Der er treslaget gran nevnt i kapittel IV, punkt 3: «De granplantningene som finnes skal kunne skjøttes; men nye granplantninger eller andre skogkulturtiltak må ikke foretas.» Snauhogst av skog som ville blitt hogstmoden om ca. 20 år må vel kalles vanskjøtsel, heller enn skjøtsel! Med «nye granplantninger» menes vel granplantninger på arealer der det ikke har vært gran før, så det bør være mulig å plante ny gran på arealet som nå er snauhogd.

Undertegnede er alderspensjonist, og husker godt den tiden da skogbruk og skogindustri var viktige næringer i dette landet: Disse næringene var da relativt lønnsomme, og bidro noe til oppbyggingen av velferdsstaten, som ble fullført med Folketrygden fra 1. januar 1967, 3 år før det første store oljefunnet. De som i den tiden plantet gran i distrikter uten naturlig granskog, gjorde det for å få opp mer produktiv skog, som skulle komme etterkommere til gode. Det ble gitt betydelige offentlige tilskudd til dette, fordi mer produktiv skog ville komme også lokalsamfunn og storsamfunnet til gode.

Når inntektene fra utvinning av enorme mengder jordolje og naturgass gjør oss til en av verdens rikeste nasjoner, har vi råd til å «dyrke» mye av naturen som helligdom, i stedet for å «dyrke» f. eks. grantømmer. Vi har også råd til å avstå fra utnyttelse av store kraftressurser i vassdrag som Rauma og Driva, selv om dette ville vært utslippsfri energi, i motsetning til oljen og gassen som vi utvinner og eksporterer.

Det var en gang en finansminister, som ble kritisert fordi han reiste ofte og langt med fly. Han svarte at ruteflyene gikk i alle fall, så drivstoff-forbruket ville blitt nesten det samme også uten hans reiser. Mange tenker slik når det gjelder CO2-utslipp, og vi ser hva det fører til. Bilene blir etter hvert elektriske og dermed utslippsfrie; men energitettheten i batterier kan neppe økes så mye at elektriske fly får tilstrekkelig rekkevidde.

Undertegnede mener at flytrafikken etter hvert må baseres på klimanøytralt biodrivstoff. Da vil behovet for trevirke til dette og andre formål øke mye, så vi må slutte å holde urørt natur hellig, og begynne å «dyrke» grantømmer igjen, til og med inne i Innerdalen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags