Usosialt budsjett

Av
DEL

LeserbrevDe siste seks årene har denne regjeringen drevet rene heksejakten på de med lav inntekt og uføre. I førersetet har Høyre og FrP sittet og den siste tiden har Venstre og KrF kommet inn, de to partiene som ikke kunne sitte i en regjering sammen med FrP, jo sannelig sa jeg smør, taburettene hadde en for stor tiltrekningskraft på de to partiene. KrF kaller vel dette de er med på som nestekjærlighet, og Venstre mener vel dette de er med på som sosialliberalt og grønn politikk, men handlingene de er med på med de kuttene de også må tilskrives den politikken de gjerne ble en del av, og her er noen av disse kuttene.

Her er kuttene for uføre og pensjonister samt arbeidsledige:

• Innstramming på kriteriene for arbeidsavklaringspenger (AAP). Det har skjøvet mer enn 3.000 personer over på sosialhjelp og fører til store kostnader på kommunale budsjett.

• En regelendring gjør at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Ifølge Nav rammes 2.030 personer av dette – rundt ti prosent av alle uføre som får barnetillegg, som igjen svekker kommunene sin satsing på pleie og bygging av nye pleieplasser.

• Flere uføre, og spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015. Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den var midlertidig og fanger kun opp dem som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015, og igjen fører dette til kostnader på kommunene.

• I 2017 kom det en innstramming fra Husbanken hvor man endret inntektsgrensen for bostøtte slik at flere fullt uføre falt utenfor ordningen. Siden 2011 er det 34.000 færre som mottar bostøtte og flere av disse må få kompensasjon gjennom kommunen sitt sosialbudsjett.

• Feriepengene til arbeidsledige er fjernet helt og dagpengesatsene er redusert. Ledige uten arbeid i mer enn ett år er skjermet for dette, men vedtaket betyr et tap på rundt 30.000 kroner for hver enkelt.

• Skatt på sluttavtaler ansatte inngår og har inngått med arbeidsgiver.

• Kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke

• Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede

• Gjentatte realkutt i folketrygden

• Fjerningen av øremerkede kulturmidler til eldreomsorgen

• Økt makspris i barnehagen

• Redusert hjelp og informasjon om rettigheter for au pairer

• Kutt i fri rettshjelp

• Innstramming i unges rett til startlån

Det neste som er at de vil fjerne skjermingstilskuddet i uførepensjon i alderspensjon på 50.000 kr til uføre mennesker som drar med seg store kostnader til pleiemidler og medisiner som ikke blir gitt på blå resept og som ikke har hvert i stand til å jobbe på grunn av kronisk sykdom og sterkt ned satt funksjonsevne.

En hører i festtaler at det skal bli flere arbeidsplasser til de med lav arbeidsevne, jeg lurer på hvordan en person med sterkt nedsatt arbeidsevne skal kunne delta i arbeid når en kanskje klarer en halv time og kanskje ikke det engang og må overlate arbeidet til de få som er på arbeidsplassen?

Enkelte land bruker de arbeidsplassene som er og gir heller tilskudd til eksisterende industri og servisenæringer og det offentlige, det være seg skattelette og rene tilskudd, dette kunne kanskje vært med på å redusere noe for de med restarbeidskraft, men det viktigste er å få til en dialog med partene i arbeidslivet her.

Dette er dramatiske endringer som gjør forskjellene høyere og som gjør det vanskeligere å føle at en er en del av et samfunn for alle. Men skal en vente annet fra partier som har en slik ideologi som Adam Smith ble så populær på 1700-tallet, og som igjen trer fram i regjeringen Høyre, FrP. Venstre og KrF?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags