Sunndal kommune sine pleie- og omsorgstjenester

Kommunedirektør Randi Dyrnes. (Arkiv)

Kommunedirektør Randi Dyrnes. (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevMed bakgrunn i mediaoppslag den siste tiden vil jeg komme med informasjon angående Sunndal kommune sine pleie- og omsorgstjenester.

Alle som trenger helse og omsorgstjenester har en lovfestet rett til dette. Tjenestene ytes i all hovedsak av kommunen, men også andre instanser utenfor kommunen bidrar ved behov.

All bistand kommunen yter er formalisert gjennom konkrete vedtak på tjenester for den aktuelle bruker. I henhold til forvaltningslovens bestemmelser kan vedtak påklages, og fylkesmannen er klageinstans. Fylkesmannen kan stadfeste, oppheve og endre enkeltvedtak. Dette gir en ytterligere kvalitetssikring av kommunens vedtak.

Det er til enhver tid ca 500 brukere som har vedtak på tjenester fra kommunen. For å utføre disse tjenestene har vi nærmere 400 medarbeidere. Pleie og omsorgstjenesten består av mange godt kvalifiserte medarbeidere med høy kompetanse. I Sunndal er andelen av brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning 84,6%, gjennomsnittet i Norge er 74,8%.

Samarbeid mellom kommunen og bruker er viktig. Vi ser hver dag gode samarbeid som gir et godt og tilpasset tilbud til brukerens beste. Våre medarbeidere yter hver dag gode og

forsvarlige tjenester. Medarbeiderne står ofte i krevende situasjoner, og det står stor respekt av jobben som gjøres – hver eneste dag.

Av tilbakemeldinger vi får fra brukere, pårørende og andre innenfor det helsefaglige området, ser vi at Sunndal kommune har høy kvalitet på tjenestene. Vi har også erfaringer der andre kommuner har benyttet våre tjenester. Også her er det gode tilbakemeldinger fra både kommuner og deres brukere.

I arbeidsmiljøloven er det lovfestet at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidsmiljøet ivaretas i henhold til dette. Det gjennomføres kartlegginger av det psykososiale arbeidsmiljøet. Ved behov blir det iverksatt korrigerende tiltak for å sikre at det til enhver tid er et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det jobbes hver dag med forbedringsarbeid. Innenfor pleie- og omsorgstjenesten er LEAN-arbeid i gang, samt et prosjekt som er rettet inn mot sykefraværsarbeid. Dette er initiativ til utvikling som tjenesten selv har tatt, og som drives av våre dyktige ledere og medarbeidere. I arbeidet med heltid er det lagt inn faste dager med faglig kompetanseutvikling – for å sikre at medarbeiderne til enhver tid er langt framme i utvikling og utføring av tjenestene.

Sunndal kommune og pleie- og omsorgtjenesten er opptatt av - og har stort fokus på - å gi trygghet for riktige og gode tjenester for våre brukere.

Sunndal kommune gir trygghet for omsorg, og trygghet i omsorg – takket være alle våre fantastisk dyktige og dedikerte ledere og medarbeidere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags