Lokale klimatiltak som monner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev«Dere stjeler framtida vår!» sier den unge klimaaktivisten Greta Thunberg. Sammen med skoleelever over hele verden har hun satt klimasaken øverst på dagsordenen. Konsekvensene av klimaendringene vet vi, nå må vi handle. Vi har et ansvar for å skape en levelig framtid. For å skape et bærekraftig samfunn med grønn teknologi og ren energi.

Sunndal Arbeiderparti går derfor til valg på å føre klimaregnskap i kommunen. Slik kan vi få oversikt over utslipp i kommunen, sette oss mål, og velge de mest effektive lokale klimatiltakene. At dette er ett av de mest effektive virkemidlene vet vi. Arendal kommune vedtok i 2008 at de skulle begynne å føre klimaregnskap. I dag har de kuttet utslippene sine med 80 prosent.

Vi vil fortsette satsingen på energieffektive kommunale bygg. Bedre kildesorteringen av søpla, med mer gjenvinning av resirkulerbare materialer og biogassproduksjon fra matavfallet. Vi vil styrke satsingen på klimavennlige kommunale kjøretøy. Vi vil bedre kollektivtilbudet ved å etablere ordningen «Buss på bestilling» i Sunndal. Vi vil fortsette satsingen på gang- og sykkelveger. Vi vil innføre strengere og miljøkrav i kommunens innkjøpsreglement, så kommunen kan gjøre klimavennlige innkjøp. Så kan kanskje den nye sentrumsbarnehagen, som vi også går til valg på å bygge, bli bygget i klimavennlig massivtre?

En framtidsrettet, klimavennlig og bærekraftig politikk kan ofte virke svevende, langt unna og vanskelig å fatte. Den virkelige klimapolitikken er små og store politiske valg som politikere tar hver eneste dag for å redusere klimagassutslippene. Vi trenger ikke luftslott, men politikere som vekter hensynet til planeten vår i hvert eneste politiske valg de tar skal vi klare å løse klimakrisen.

Hos oss i Sunndal har vi lenge hatt fokus på energieffektivisering og lavere utslipp av klimagasser. Vi har bygd et nettverk av gang- og sykkelveger. Vi har bygd et fjernvarmenett på Sunndalsøra som strekker seg fra Sjølseng til Sande, og som sprer spillvarme fra Hydro til oppvarming av hus, bygg og idrettsanlegg. Vi har kuttet utslippene fra kommunale bygg gjennom temperaturstyring og lavere innetemperatur utenom arbeidstid. Vi har gitt støtte til energieffektivisering i private boliger. Vi bruker elbiler i hjemmebasert omsorg og skal bruke det i andre tjenester som skal skaffe nye biler. Vi har bygd ladestasjoner for elbiler. Vi har bygd ut bredbånd i hele kommunen, så folk kan jobbe hjemmefra. Vi har sertifisert rådhuset som miljøfyrtårn.

Derfor ble Sunndal utnevnt til grønn energikommune av regjeringa. Derfor kom Sunndal på andreplass i konkurransen om å bli utnevnt som bli nordisk energikommune i 2011. Dette var milepæler vi er stolte av, men ingen hvilepute. Skal Norge nå klimamålene i Parisavtalen kreves nye, kraftfulle tiltak. Også i Sunndal.

Sunndal Arbeiderparti vil møte utfordringene med lokale løsninger som kan bidra til at Norge når nasjonale klimamål. Vi vil gjøre det enklere for alle å ta klimavennlige valg. Så skal vi ta klima- og miljøhensyn ved all kommunal aktivitet for å skape en bedre framtid sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags