Når det ringer på døra di

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSunndal Arbeiderparti har tradisjon for å gå på husbesøk. Vi ringer på dører, gir folk en velfortjent rose, og vil gjerne vite hva som er viktig for hver og én. Både ris og ros mottas med like stor takk, men mest setter vi pris innspill og idéer om hva vi kan gjøre bedre, både i hele Sunndal og der du bor.

I år har vi som mål å komme oss rundt til alle husstander. I mai besøkte vi folk i Jordalsgrenda, Øksendal, Ålvundeid og Ålvundfjord. I Jordalsgrenda var folk spesielt opptatte av utbedring av Øyavegen, rydding og tilrettelegging av boligfeltet Åfarhjellen, samt at det fortsatt blir barnehage i Øksendal. Det var de også i Øksendal, samt av utbedring av fylkesveg 310 fra Øksendalsøra til Brandstad. På Ålvundeid fikk vi betimelige innspill om behovet for utbedring og asfaltering av Flåvegen, omlegging av Virumdalsvegen forbi Holtan gard, fiber til Virumdalen, og at kommunen må hegne om skiheisen. Vi fikk også en spontan befaring av de trafikkfarlige forholdene langs rv. 70 gjennom Fallerittet. I Ålvundfjord var det ønske om lokalt kulturskoletilbud, samt at kommunen støtter opp om dugnader og initiativ fra bygdene.

Vi fikk også gode innspill om saker som angår alle i Sunndal. Mange var opptatte av nok barnehageplasser, og at tilflyttere kan få plass utenom ordinære opptak. Flere mente at det må være SFO-tilbud ved flere skoler enn Sande om sommeren. Rusomsorg og god oppfølging av rusmisbrukere var viktig for mange. Folk var opptatte av gode helse- og omsorgstjenester for eldre, med gode hjemmetjenester, men trygghet for å få hjelp og nødvendig pleie når det ikke er mulig å bo hjemme. Noen ville at kommunen skal ansette kreftkoordinator i full stilling. Mange var opptatte av at kommunen tilbyr hele stillinger til de som ønsker det. Én foreslo samarbeid mellom skolen og eldreomsorgen: La ungdom «adoptere en gamling». Mange var dessverre bekymret over at Sunndal tappes for statlige offentlige tilbud slik som Sunndalsøra trafikkstasjon. Det er vi også. Mange var dessuten svært fornøyde med Hjemmesykepleien i kommunen. Det beste er likevel at folk stort sett sier at de har det bra i Sunndal.

Noen av disse sakene har vi allerede tatt tak i. Kommunestyret har slått fast at barnehagene i Øksendal og på Gjøra skal opprettholdes, og det går Arbeiderpartiet til valg på. I år økte rammene til kommunale veger med halvannen million, og opprustingen av Øyavegen i Jordalsgrenda er godt i gang. Arbeiderpartiet vil fortsatt sette av nødvendige midler til vedlikehold og opprusting av kommunale veger, og vi vil prioritere omlegging av Virumdalsvegen ved Holtan. Samtidig skal vi stå på for nødvendig opprusting av riks- og fylkesveger, og prioritere trafikksikring, gang- og sykkelveger og busskur i hele Sunndal. Trafikkforholdene ved Fallerittet skal vi selvfølgelig følge opp overfor Vegvesenet. I mai ba vi kommunenes planavdeling se på tiltak for å gjøre Åfarhjellen boligfelt mer attraktivt, blant annet ved å omregulere til færre og større tomter. Kulturskoletilbud i Ålvundfjord kommer til høsten. Vi skal i følge opp utbygging av fibernett og bredbånd til de delene av kommunen som fremdeles ikke har dette, for eksempel i Virumdalen. Så skal vi finne bedre og mer lokalt tilpassede løsninger for SFO-tilbudet om sommeren i årene framover.

Arbeiderpartiet går til valg på å bygge ny sentrumsbarnehage for å sikre nok barnehageplasser og et mer fleksibelt opptak. Vi vil prioritere rusomsorg og hjelp til rusmisbrukere, blant annet gjennom forebyggende arbeid og ved en ordning for gratis blodprøver for deltakere i legemiddelassistert rehabilitering. Vi går til valg på en bred eldrepolitikk tilpasset mangfoldet, der vi tilrettelegger for at personer med omsorgsbehov kan bo hjemme så lenge som mulig, men samtidig sørger for tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Vi vil ha 100 prosent stilling som kreftkoordinator. Og – vi går til valg på å innføre heltidskultur i kommunen, der hele stillinger er hovedregelen. I år samarbeider Fagforbundet og Arbeiderpartiet om denne viktige saken.

Så kan vi ikke nevne alle innspillene vi fikk her, men alle er behørig notert og vil bli fulgt opp. Etter sommeren ringer vi på dørene i resten av kommunen. Vi gleder oss, og ser fram til flere gode innspill.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags