Svar til Endre Seljebø

Ordfører Ståle Refstie går spennende dager i møte.

Ordfører Ståle Refstie går spennende dager i møte.

Av
DEL

LeserbrevI et avisinnlegg kritiserer Endre Seljebø politisk ledelse i Sunndal generelt og meg spesielt for å være tafatte i arbeidet med å bygge et slagkraftig Indre Nordmøre. Bakgrunnen er prosessene som går om nytt barnevernsamarbeid og PPT.

Disse og en rekke andre prosesser kommer som følge av regjeringens kommunereform. For min del jobbet jeg for at Sunndal skulle slå seg sammen med Nesset. Nær 80 prosent av oss sunndalinger sa nei til det i folkeavstemming, og slik ble det. Nå er kommunene rundt oss i endring. Nesset går inn i nye Molde, og har sagt opp samarbeidene med Sunndal og Tingvoll. Halsa går inn i Heim kommune, og går sammen med Rindal til Trøndelag. Vi må tilpasse oss, og det er ikke bare lett.

I mai 2018 vedtok derfor kommunestyret følgende: «Sunndal kommune skal bidra til å styrke Indre Nordmøre, og Surnadal er en ønsket samarbeidspartner. Tingvoll er en ønsket samarbeidspartner. Sunndal kommune skal bidra til å styrke Indre Nordmøre, og det er ønskelig med et godt samarbeid mellom nordmørskommunene. Sunndal kommune vil være pådriver for, og bidra til, et tettere samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal.» Klare retningsvalg for nye samarbeid og styringssignal til kommuneadministrasjonen.

I tråd med dette har Sunndal siden 2013 samarbeidet med Surnadal om nærings- og regionutvikling. Dette SuSu-samarbeidet får gode skussmål både fra næringsliv og folk utenfra som ser oss i kortene, blant annet fylkeskommunen. Vi har også hatt god framdrift i arbeidet for Todalsfjordprosjektet og fergefri veg til Surnadal. Vi har valg trasé, planlegger praktiske løsninger, og jobber godt med finansieringen. Døgnåpen og fergefri veg vil binde sammen en hverdagsregion og et bo- og arbeidsmarked på Indre Nordmøre med ti tusen varierte arbeidsplasser og gode servicetilbud. Bedre vekstimpuls kan vi ikke få.

Så har Sunndal valgt å inngå legevaktsamarbeid med Romsdal, samarbeid om brann-, rednings- og feietjenester med kommuner på Nordmøre og i Romsdal, deriblant Tingvoll, og samarbeid om renovasjon og avfallsbehandling med de andre kommunene på Nordmøre og kommuner i Trøndelag. Jeg er trygg på at dette blir gode og framtidsrettede samarbeid for Sunndal og kommunene rundt oss.

Samtidig jobber vi for å sikre statlige og fylkeskommunale offentlige tilbud i Sunndal og på Indre Nordmøre. Vi lyktes med å sikre at Sunndal lensmannskontor fortsatt kan utstede pass. Vi står midt oppi kampen for å bevare Sunndalsøra trafikkstasjon, som også er viktig for Surnadal. Vi støtter Surnadal i kampen for å bevare det lokale Mattilsynet. Vi samarbeider med fylkeskommunen om å bevare viktige linjetilbud ved Sunndal VGS. Sammen med næringsliv og fylkeskommunen har sunndal kommune etablert et Newtonsenter ved Hydro Sunndal, til nytte for barn og ungdom i hele regionen. Alt dette for å styrke Sunndal og kommunene rundt oss.

Så jobber kommunen for å få på plass nytt barnevernsamarbeid og PPT. Når det gjelder barnevernsamarbeid på Indre Nordmøre, valgte kommunestyret nå i juni å utsette saken til september. Kommunestyret sa at vi er positive til samarbeid, men ba administrasjonen utrede de ulike alternativene bedre og drøfte saken med de involverte ansatte. Når det gjelder PPT, registrerer jeg at det er faglig uenighet om hvordan dette organiseres best for framtida. Sunndal, Nesset og Tingvoll sa opp samarbeidsavtalen om PPT før jul i fjor. Kommunestyret i Sunndal ba om å få sak om nytt samarbeid til behandling høste 2019. Saken skulle opp til foreløpig behandling og avklaringer i juni, men ble utsatt for å avklare spørsmål om habilitet i administrasjonen. Også den saken vil komme opp igjen til behandling i september. Jeg er enig i at vi burde ha kommet lenger med disse sakene før sommeren. Uansett er jeg trygg på at alle vil det beste for ungene i Sunndal og på Indre Nordmøre.

Alt i alt mener jeg at Sunndal er fremoverlent i arbeidet med å bygge og styrke Indre Nordmøre. For meg er det et viktig politisk prosjekt. Skal Sunndal kunne utvikle seg, trenger vi et døgnåpent Indre Nordmøre i vekst. Det trenger både næringslivet og vi som bor her. Jeg lover å stå på videre for å bygge et slagkraftig Indre Nordmøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags