Ta sats!

Av
DEL

LeserbrevÅ være gründer kan være veldig utfordrende. Før man i det hele tatt starter må man planlegge. Hva koster oppstarten? Hvordan skal den finansieres? Hvordan lager jeg et budsjett? Vil jeg ha nok penger til å betale regningene som kommer? Og er foretaket mitt levedyktig på sikt? Dette er bare en håndfull av de overordnede spørsmålene man må stille seg og ikke minst finne svar på.

Så med en liten porsjon mot bestemmer man seg for å ta sats. Da kommer den praktiske biten, kundeforståelse, rekruttering, finansiering, kundeservice, nettverksbygging, lange arbeidsdager og vanskelige beslutninger. Samtidig har du også alt det positive; din første kunde, ditt første salg, ditt første kontor, yrkesstolthet og mye, mye mer! Men for å få gleden av å oppleve alt det så må gründerne ta sats. Så hvordan kan vi som kommune sørge for at flere velger å være gründer i Sunndal?

Vi i Sunndal Venstre mener det er viktig at vi tilrettelegger på best mulig måte for å redusere ikke bare den økonomiske anstrengelsen, men også den psykiske. I løpet av denne valgkampen har flere partier kommet med gode forslag og jeg tror det er stor enighet om at dette er viktig for Sunndal.

Sunndal Venstre er opptatt av å sørge for at Sunndal er en kommune som det er attraktivt å bo nå; og på sikt. Det er mange faktorer som spiller inn her, noe av det grunnleggende vil være gode barnehage- og SFO tilbud, gode fritidstilbud og spennende arbeidsmuligheter. Flere gründere vil i neste ledd føre til flere attraktive arbeidsplasser.

Sunndal Venstre mener derfor at vi må satse mer på næringsutvikling og gjøre de ordningene vi har i dag enda bedre. Derfor foreslår Sunndal Venstre å innføre gründerpakker. Vi foreslår derfor i tillegg til de ordningene som allerede eksisterer:

• Flere rådgivertimer til gründere og nyetablerte bedrifter

• Subsidierte kontor for nyetablerte foretak med ansatte

• Subsidiert lønn til gründeren det første leveåret

• Økt satsning på nettverksbygging og erfaringsdeling mellom alle bedrifter i kommunen

Sist, men ikke minst er det også viktig at Sunndalsamfunnet påtar seg et ansvar. Vi må være mer åpen og inkluderende ovenfor de som tenker nytt og innovativt. Vi må unne hverandre suksess og støtte opp under de som tar sats. Vi er en flott kommune å bo i og det må vi også fremstå som utad!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags