*Kan ikke være en del av KRLE.

*Må være vedtatt sammen med foreldregruppen.

*Må være informert om på en god måte og i god tid.

*Krever en god fritaksordning.

*Må ha et likeverdig og godt alternativ.

*Må være reelt valgfritt.

*Må informere med likeverdig informasjon om begge alternativer.

*Bør ikke være semesteravslutning.

*Bør ha aktiv påmelding.

*Bør ikke skje siste dagen før ferien.

Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer tiårsjubileum. Dette må skolene rette opp.

Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.