Det er med stor glede  jeg registerer en mere "ydmyk" og sakelig tilnærming til temaet fra Øystein Folden, uten å være ironiserende. Egentlig så tror jeg at naturvernforbundet og sauenæringa har en del felles mål, og at det kan være klokt å jobbe litt tettere i sammen for å i best mulig grad oppfylle disse. Derfor så håper jeg at du tar i mot vår invitasjon til møte.

Fra vårt ståsted så hadde det vært greit med et faginnlegg fra en aktiv verneorganisasjon, for å lære litt mere om hva dere vektlegger og prioriterer. Og ikke minst at vi kan få en dialog hvor vi kan komme med våre erfaringer og  kunnskap. Målsettinga bør jo være at vi greier å bevare en levedyktig rovdyrstamme i Norge, samtidig som beitenæringa kan forholde seg til rammer og vilkår som gjør det mulig å fortsette å utnytte naturressursene og bevare viktige kulturlandskaper.

Gjennomslagskraften mot politikerne som til syvende og sist har besluttningsmyndighet vil nok være vesentlig større hvis vi evner å til en vis grad samordne oss.  Å sitte i" skyttergravene" eller som i dag bak datatastaturene, og kaste usakelige påstander til hverandre bidrar kun til å øke konfliknivået ytterligere. derfor velger jeg å avslutte debatten her og ser fram til å møte deg i nær fremtid.