Valgkamp, løfter og valgflesk

Av
DEL

LeserbrevHva kan jeg gjøre for deg som innbygger i kommunen vi bor i? Hva kan jeg bidra med de neste fire årene for å gjøre Sunndal til en enda bedre kommune å bo- og vokse opp i? Det er det det handler om for meg å være folkevalgt. Gi av meg selv og jobbe for viktig saker for andre. Vise meg tilliten verdig, jobbe for det jeg tror på og utgjøre en forskjell.

Det handler ikke om å love, forlove seg eller strø rundt seg med valgflesk i ukene før valget som man ikke greier å levere på de neste fire årene, ja kanskje ikke de neste fire årene etter der heller. Realitets tilnærming er avgjørende, det hjelper ikke å love noe viss man vet det ikke er mulig å oppnå, da holder man bare seg selv og andre for narr. Men det er lov å drømme og ha vyer. Noe å strekke seg mot kan ofte være lurt for å nå målene.

Jeg har mange drømmer og ønsker for Sunndal de neste fire årene, ja i et enda lengre tidsperspektiv. Vi har så mange muligheter, det gjelder bare å se dem og gripe dem. Noen kan gjennomføres med det samme mens andre trenger utredninger og modning. Felles for det meste er at man trenger handlekraft. «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl…» Synger Hans Rotmo og Vømmøl Spellmannslag så treffende. Samtidig har vi utfordringer som må løses, noen skulle vært tatt tak i for lenge siden og nå haster det med å finne gode tiltak og løsninger.

Sykefraværet i pleie- og omsorgssektoren er ett området som bekymrer meg og som jeg nå ser det har blitt tatt tak i. Det var på høy tid! Et sykefravær i noen avdelinger på mellom 15-20% er dramatisk. Både for de ansatte, brukerne av tjenestene og kommunen som arbeidsgiver. De som er sykemeldte sliter, de andre ansatte som er igjen på jobb får økt belastning og brukerne som ofte er eldre blir utrygge med mange nye fjes rundt seg. Kommunen som arbeidsgiver taper rundt 1,5 mill. kroner pr. mnd.! Penger som kunne vært brukt til mye annet, for eksempel flere heltidsstillinger. Nå har heldigvis avdelingslederne satt seg ned sammen med NAV for å jobbe fram gode løsninger for alle parter, det er både gledelig og nødvendig. Jeg ser frem til å følge fortsettelsen av dette arbeidet.

Ved Rådhuset observerer jeg en annen grunn til bekymring. Vi mangler flere sentrale tjenesteledere. Både stillingen som plansjef og økonomisjef er vakante og det er svært uheldig. Begge disse er sentrale for en kommune for å ivareta viktige tjenester og funksjoner. Nå har vi fått leie inn økonomisjefen i Surnadal for en periode men det er ingen fullgod løsning. Ansvaret ligger til syvende og sist hos politisk ledelse og jeg savner handling.

Ett av mine hjertebarn er reiselivet. Sunndal ligger dessverre etter våre nabokommuner på dette området, vi har noen få aktører som har lykkes godt på egen kjøl men vi mangler en koordinering av hva som tilbys og vi trenger et bredere spekter av tilbud. Jeg er ikke tilhenger av masseturisme. Det genererer sjelden de store pengesummene og gir ofte stor belastning på omgivelsene. Da har jeg mer tro på pakker med guidede turer, overnatting og lokal mat. Mulighetene er mange men det trengs ildsjeler, kapital og et nav som samordner og bidrar til å bringe aktørene sammen. Noe er på gang via prosjektmidler fra fylket men vi må fortsette å satse på dette i Sunndal og da handler det for eksempel om mer tilrettelegging av stier, god merking, toalettfasiliteter, turistinformasjon, lokale suvenirer og kommunikasjon for å nevne noe.

Stier blir ødelagt av for mye tråkk og da må de steinlegges eller det må lages trapper. Parkering er ofte et stort problem og da burde man kanskje heller sette opp minibussavganger mellom Sunndalsøra og Nerdalen? Samarbeid er nøkkelen til suksess, ikke tro at man lykkes best viss man holder kortene tett til brystet og kjører solo. Jo flere tilbud og aktører jo bedre, og jo bredere tilbud man har jo flere vil fatte interesse for Sunndal. Enten for et besøk eller kanskje enda bedre, for å bosette seg her.

De som stemmer, bestemmer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags