SV-leder Audun Lysbakken tordner i VG (3/12) – Regjerningen er «de rikes regjering». De tar fra de fattige og gir til de rike er budskapet. Dette underbygges med Finansdepartementets tall for hvordan skatteletten er fordelt i perioden med borgerlig regjering (2013-2017). Det er bare et lite problem med Lysbakkens tordentale: tallene viser det stikk motsatte av hva Lysbakken påstår. Regjeringens totale 21.5 milliarder kroner i årlig skattereduksjon går til folk med normale lønninger. Hele 78% av disse milliardene er redusert skatt til folk som tjener under 1 million kroner. Om mistolkningen av statistikken er bevisst eller ikke får stå for hans og SV’s regning. I figuren under er fordelingen av skatteletten på folks inntekt fremstilt grafisk.

Selvsagt er også vi med et borgerlig verdisyn opptatt av at forskjellene ikke skal bli for store i Norge. Norge er blant de land i verden med minst forskjeller. Når det er sagt er jeg mye mer bekymret for konkurransedyktigheten til eksportbedrifter i Norge enn for at noen Norske gründere skal komme til å lykkes å bli «rik».

Etter min mening går nå det store og viktige skillet i Norsk politikk på at venstresiden med Ap og SV i spissen ønsker å begrense folks disponible inntekt av etiske grunner – altså; skatt er først og fremst et virkemiddel for å minimere «forskjeller». Mens vi på borgerlig side mener at det offentlige bør ha svært gode grunner for å begrense folks råderett over egne midler ved å skattlegge – altså; skatt er først og fremst en nødvendighet for å finansiere de offentlige oppgavene.