I perioden 2013 til 2017 kuttet den blå regjeringen skattene med 21,5 millioner kroner. I et avisinnlegg skriver Arild Håkonsen fra Sunndal Høyre at 78% av disse skattelettene kom folk med normale lønninger til gode. Altså de som tjener under én million i året. Nåvel. Ser vi nærmere på tallene, har landets 1 600 rikeste fått kuttet skatten med 575 000 kroner i året – hver (!) Vanlige folk, som utgjør 94 prosent av skatteyterne i Norge, har fått 3 637 kroner i lavere skatt – kun ti kroner om dagen. Her er en viktig årsak til at forskjellene øker i Norge.

Også årets blå forslag til statsbudsjett er en gavepakke til de rike. Innen 2019 er omme, vil de tusen rikeste personene i Norge ha fått 1,3 millioner kroner hver av regjeringen i lavere formueskatt. Halvparten av befolkningen har da ikke fått et rødt øre i formuesskattekutt. Men – tjener du mindre enn 750 000 kroner, ville du fått lavere inntektsskatt med Arbeiderpartiet skatteopplegg enn med blå regjeringens. Vanlige folk ville altså fått mer i skattelette. Samtidig vil Arbeiderpartiet gjøre det billigere å pendle og la barnehageprisen står i ro. Dette kunne blitt et økonomisk løft for folk flest.

Så skirver Håkonsen at skatt for Arbeiderpartiet «først og fremst et virkemiddel for å minimere forskjeller», og at venstresiden i norsk politikk «ønsker å begrense folks disponible inntekt av etiske grunner». Ja – Arbeiderpartiet vil bruke skatt til å utjevne sosiale ulikheter, og hindre at forskjellene ikke blir for store i Norge. Vi vil ha et mer rettferdig skattenivå som sikrer like tilbud til alle. Men – vi jobber også for et ansvarlig skattenivå som trygger vår felles norske velferd. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet velferd for alle framfor usosiale skattekutt til de som har aller mest fra før av. Vi vil ha en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling, og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten. De med sterkest rygg skal bære den tyngste børa. Slik forener vi ulike hensyn på en god måte, der de som har mye må bidra mer.

I vårt forslag til statsbudsjett for 2019 prioriterer Arbeiderpartiet blant annet uendret barnehagepris, skolemat i grunnskolen, gratis fastlege og legevakt for 17- og 18-åringer, gratis tannhelse til og med det året du fyller 21, deretter halv pris til og med det året du fyller 25, og 170 millioner mer i tilskuddsordning til fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette mener vi er treffsikker politikk mot barnefattigdom som samtidig oppmuntrer til at mødre kan delta i arbeidslivet. Vi styrker kommunene med 3,5 milliarder, som ville gitt Sunndal kommune 3,9 millioner mer til kommunale tjenester. Vi tar det løftet som trengs for å få alle tilbake i jobb, med 1 000 nye ordinære arbeidsmarkedstiltak og 1 000 flere arbeidsmarkedstiltak for de med nedsatt arbeidsevne. Vi innfører strakstiltak med totalt 400 nye fastleger og 100 flere turnusleger enn hva regjeringen foreslår. Og – vi bevilger 1,65 milliarder mer til sykehusene. For å nevne det jeg synes er viktigst.

Dessverre blir ikke dette noe av. Det er blått flertall på Stortinget. Den blå regjeringen prioriterer skattelette til de rikeste – i år igjen.