Bygg ny sentrumsbarnehage i dag!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevBarnehageåret 2019/20 føyer seg inn i rekken av år med uforutsigbarhet, ventelister og overflyttinger av barn og ansatte i Sunndal. Det siste er at barna på Holten barnehage blir fordelt på Holten og avdeling Villabyen, mens de som ikke får barnehageplass ved Holten barnehage får tilbud på Hoelsand med opphold ved Villabyen og Stortuva (Ålvundeid) frem til utbygningen på Holssand er ferdigstilt. Ikke fordi foreldrene ønsker det. Ikke fordi ungene har godt av eller behov for å flytte på seg og heller ikke fordi de ansatte trenger nye omgivelser, men fordi det å drive barnehage i Sunndal er et evig puslespill av antall plasser og bygninger.

Sunndal har i dag ikke nok barnehageplasser til ungene som bor i kommunen. Slik har det vært i mange år. Barnehageansatte i Sunndal har vent seg til å leve med uforutsigbarhet, stadige endringer, mulige nedleggelser og overflyttinger. Siden 2011 har det tidvis vært driftet midlertidige avdelinger – det barnehage i det Bjørbekkbygget på Øra, i kommunale bolighus, i bedehuset på Ålvundeid og butikken på Grøa, dette er bare noen få steder i en liste som teller både fingre og tær.

Det er dyrt å drive dårlig. Holten barnehage koster flesk. Å drive fire eldre bolighus som barnehage er ikke holdbart etter dagens standard hverken for barn eller ansatte.

Vanskelige situasjoner er nettopp det: Vanskelige. Men når det vanskelige vedvarer over lang blir det en vane. Hverdagene går etter en stund ut på å få en slags rytme til å gå opp uansett. Barnehagetjenesten i Sunndal fortjener ros for smidig gjennomføring. De vrir og vender på seg for å ivareta et godt tilbud og for å kunne leve opp til målet sitt: Til barnas beste.

Spørsmålet er om barnehagetjenesten har vist så stor grad av fleksibilitet og velvilje at politikerne ikke skjønner alvoret? I så fall vil vi som er foreldrene komme sterkere på banen. Vi ser at barnas behov er ivaretatt på best mulig måte, men vi mener at det er uholdbart å opprettholde et varierende barnehagetilbud i bygg som ikke er godkjent etter dagens standard, som er dyre i drift og som mangler en trygg og oversiktlig parkering. I dag er Holten barnehage satt sammen av fire hus, dette fører til økt ressursbruk av personalet uten at det kommer ungene til gode.

Det koster å ha barnehagebarn. Småbarnsfamilier er samtidig en stor inntektskilde for kommunen. Barn skaper optimisme, arbeidsplasser, framtidstro og aktivitet. Vil vi ha flere folk i Sunndal er det å satse på folk i etableringsfasen og legge til rette for barn og unge en veldig god investering.

På oppdrag fra politikerne ble det i høst lagt fram en rapport fra KS konsulent om skole- og barnehagestrukturen i Sunndal. Rapporten anbefaler kommunen å etablere en ny sentrumsbarnehage. Vi i FAU på Holten barnehage kunne ikke vært mer enig!

Kommunedirektøren i Sunndal har to år på rad foreslått at politikerne setter av hundre millioner i budsjettet til en ny barnehage i sentrum. Så langt har ikke administrasjonen fått gehør hos de folkevalgte.

Sunndal kommune sliter med nedgang i folketallet. Gode tilbud til småbarnsfamilier, gode og trygge arbeidsplasser og et levende sentrum er gode tiltak for framtida. Et hett tips til politikerne før høstens valg: Hev blikket. Si ja til hundre millioner fra kommunekassa. Bygg ny sentrumsbarnehage i dag!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags