En barnehage for framtida

Maja Solli (V).

Maja Solli (V).

Av
DEL

LeserbrevEtter å ha lest leserinnlegget til FAU ved Holten barnehage, har de fleste skjønt at nå er det på tide med en ny sentrumsbarnehage i Sunndal. For å få en barnehage for framtida, er det viktig at vi tar med oss flere moment inn i planleggingen av ny barnehage.

Framtida er preget av usikkerhet knyttet til hvordan klimaforandringene vil bli og hvordan de vil påvirke oss. Det er derfor viktig at kommunen tar ansvar og bygger miljøvennlige bygg. Når det nå dukker opp barnehager bygd som plusshus, er dette noe Sunndal kommune bør finne inspirasjon i. Et plusshus vil produserer mer energi enn det bruker gjennom dets levetid og vil dermed ha et positivt avtrykk på klima. I tillegg bør det settes krav til bruk av miljøvennlige materialer i bygget og legges til rette for sykkelparkering og sykkelvogner. Da vil kommunen legge til rette både for miljøvennlige valg og god folkehelse.

Når vi nå skal bygge ny barnehage må vi sørge for at denne bygges slik at utfordringen med varierende størrelse på barnekull i Sunndal kan imøtekommes på en god måte. Det samme gjelder for fleksibelt inntak i barnehagen. Framtidens barnehage må kunne gjennomføre fleksibelt barnehageinntak på en god måte både for de ansatte og for barna.
Sunndal kommune ønsker befolkningsvekst. Det satses på og det det brukes mye penger på å få folk til å flytte hjem. Det er jubel når man hører at noen er gravid. Likevel kan en spørre seg om pengene brukes på rett sted. Hva har Sunndal kommune å friste par i etableringsfasen med? Før var Sunndal kjent for å ha et godt og fleksibelt barnehagetilbud, og mange utflyttere jeg snakker med blir overrasket når de hører hvordan dagens situasjon er. Hva har skjedd? Hva skjedde med gratis barnehageplass i ett år for hjemflyttere? Hva skjedde med to barnehageinntak? Hvorfor ble det lange ventelister? Det er et paradoks at samtidig som kommunen ønsker befolkningsvekst, ikke har tjenester som legger til rette for dette. Man kan undre seg over om den politiske ledelsen ikke ser helheten.

Noe annet vi også bruker mye penger på i Sunndal, er næringslivet. Hvordan skal man få unge til å satse på å lage sin egen arbeidsplass når de risikerer å måtte legge ned egen bedrift pga mangel på barnehageplass? Samtidig som det er lange ventelister på for å få barnehageplass i Sunndal, er det ingen private som tar initiativ til å løse denne utfordringen. Per i dag er alle barnehager i Sunndal kommunale. Selv med gode støtteordninger og et godt kundegrunnlag, har det ikke meg bekjent vært noen som ville starte en privat barnehage.. Det er synd. Det er flere som kunne tenkt seg større variasjon i barnehagetilbudet, og det vil være en berikelse for Sunndalssamfunnet.

Etter at FAU hadde sitt leserinnlegg på trykk, har flere spurt meg om når det kommer til å skje noe. Det samme lurer jeg på selv. I desember 2016 foreslo Venstre at det skulle legges frem en sak i kommunestyret i løpet av 2017 der både kvalitet i barnehagetjenesten og utfordringer med bygningsmassen for Tredal og Holten barnehage ble utredet. Dette ble vedtatt. I september 2017 vedtok OO at det skulle utarbeides en plan for nødvendig utbygging og tilpasning av barnehagetjenesten med frist 1. tertial 2018. Selv med flere vedtak har det gått sakte i denne viktige saken. I vår etterspurte jeg status på skole- og barnehagebruksplan. Til svar fikk jeg at denne var blitt presentert for kommunestyret høsten 2018, og ville komme til politisk behandling etter valget i 2019. Altså ett år(!) etter at saken var klar. Hvorfor blir denne saken utsatt gang på gang når det er tydelig at det må tas grep? Det ble sagt at det nye kommunestyret må få kjennskap til saken. Nå er det ikke slik at hele kommunestyret byttes ut til høsten, og det ville bli en veldig treghet i systemet om dette skulle være en pekepinn for god politisk styring. Personlig lurer jeg på om det er noen som kvier seg til behandlingen av saken, den vil utvilsomt by på utfordringer.

En ting er sikkert. En god barnehagetjeneste er viktig for mange områder i kommunen. Det er derfor på høy tid at vi bygger en barnehage for framtida!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags