«Sats på framtida. Harde kutt i utdanningstilbudet for barn og unge kan bli dyrt. På sikt»

Av
DEL

LeserbrevUtdanningsforbundet i Tingvoll ser med stor uro på de store nedskjæringene i kommune og fylke. Forklaringene på kuttbehov er mange: Mindre penger fra staten, mindre skatteinntekter, store investeringskostnader og reduksjon i elevtall i årene som kommer. Vi har forståelse for kutt, men det er forskjell på å barbere seg og kutte av seg hodet.

Til politikere i Tingvoll kommune: Prioriter! Er «ostehøvelprinsippet» med 5% nedskjæringer på alle enheter fornuftig? Som det står i det foreslåtte handlingsprogrammet for 2020-2023, som inkluderer budsjett- og økonomiplan, så skal det utarbeides en ny oppvekstplan i 2020, da skoler og barnehager "mangler en helhetlig gjennomgang for å sikre godt læringsmiljø, riktig ressursbruk og framtidsrettet pedagogikk" (side 18). Slik vi ser det vil det derfor være logisk og mest hensiktsmessig å utarbeide denne plana først, og deretter vurdere hvor det er hensiktsmessig å iverksette nedskjæringer. Vi foreslår å utarbeide oppvekstplana første halvdel av 2020 og gjennomføre nedskjæringene f.o.m. 01.08.2020.

Vis at dere mener at "tidlig innsats" er mer enn ord i festtaler og sørg for at barn/unge blir rustet til å møte framtida som dannede og utdannede mennesker.

Til fylkespolitikerne: Møre og Romsdal fylke bør være stolte av at ca. 50 % av elevene i fylket velger yrkesfag. Det er kunnskap som både regionen og Norge etterspør. Dette er naturlig nok et noe dyrere utdanningstilbud enn studiespesialisering, og slik sett står det laglig til for hugg. Praktisk- estetiske fag likedan. Å redusere disse tilbudene kan kanskje være et kortsiktig sparetiltak, men hva er effekten på lang sikt?

Politikerne er opptatt av å redusere frafallet i videregående skole. Hvis dere mener at dette er viktig bør dere være opptatt av:

  • å bevare videregående skoler i disktriktet. 16-17-åringer bør ikke tvinges til å flytte på hybel og begynne på en stor byskole. Vi har elever fra Kristiansund & omegn på Tingvoll fordi vi har er et lite og trygt læringsmiljø. Betydningen for lokalmiljøet er også stor: For handel, idrettslag og miljø. Tenk så fattig Sunndalsøra og Tingvoll ville være uten ungdom mellom 16-18 år!
  • å ha et mangfold av studieretninger på nordmørsskolene. Elever som ønsker å ta (og har best forutsetninger for) yrkesutdanning kan komme til å velge studieforberedende fag, og i beste fall slite seg gjennom forberedelse til en akademisk utdanning de ikke kommer til å gjennomføre. Vi forstår at alle distriktskolene ikke kan ha et stort antall linjetilbud, men å kutte yrkes- og praktisk-estetiske fag for hardt vil få konsekvenser for den mye omtalte «gjennomføringsprosenten». Omkostningene kan bli store den enkelte elev, for skolene, for næringslivet og samfunnet. Reduserte tilbud i den videregående skolen vil ramme hardt samfunnsøkonomisk!

Som fagforening er vi opptatt av at de foreslåtte kuttene får dramatiske konsekvenser for lærernes arbeidsvilkår. Som lærere er vi opptatt av følgene for det enkelte barnehagebarn og den enkelte elev som menneske. Som samfunnsborgere er vi opptatt av å ha levende lokalsamfunn.

Kjære politiker! Vi forstår at dere står overfor vanskelige prioriteringer, men vi ber dere: Sats på framtida. Harde kutt i utdanningstilbudet for barn og unge kan bli dyrt. På sikt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags