Stopp kuttet i elektrofag på Sunndal VGS

Av
DEL

LeserbrevElektrobransjen i Møre og Romsdal ber fylkespolitikerne stoppe det foreslåtte kuttet i elektrofag på Sunndal VGS

Nelfo er en landsforening i NHO for elektro- og automasjonsbransjen. Storsamfunnets behov for klima- og miljøløsninger og næringslivets søken etter produktivitetsforbedring driver en kraftig voksende etterspørsel etter elektrifisering, automatisering og digitalisering.

Nelfo Møre og Romsdal representerer 76 virksomheter i fylket vårt. Disse bedriftene sysselsetter om lag 1500 medarbeidere og har i dag nærmere 300 lærlinger. Bransjen har alltid, også i krevende nedgangstider, prioritert å ta ansvar i rekruttering.

Nelfo Møre og Romsdal viser til fylkesadministrasjonens forslag om å ikke tilby elektrofag på Sunndal VGS. Vi ber fylkespolitikerne stoppe det foreslåtte kuttet i utdanningstilbud. Fylkesadministrasjonens foreslåtte nedbygging av yrkesfaglige studietilbud er i strid med de lokale bedriftenes nåværende og fremtidige behov for kompetanse og arbeidskraft. Vi forstår rett og slett ikke beveggrunnen for å fjerne et tilbud bedriftene trenger og benytter seg av

Vi vil også peke på viktigheten av å ha en dialog med bedriftene i forkant av slike kuttforslag, der bedriftenes behov må være en viktig faktor. I dette kuttforslaget har ikke Nelfo eller våre lokale medlemsbedrifter blitt forespurt. Kuttforslaget er heller ikke nevnt i skolebruksplanen for 2020-2022.

Vi kan heller ikke se at denne linjen har slitt med lave søkertall. Det vises til at flere står uten lærlingeplass i elektrikerfaget, men vi savner en mere helhetlig oversikt og vurdering for hele fylket. Dersom det er behov for å flytte hjemmefra for å få læreplass er også dette lettere etter to år med videregående eller som veldig ung skolesøker.

Både nasjonalt og regionalt er det stor enighet om behovet for å satse på yrkesfag for å sikre at næringslivet får tilgang til ny, kompetent arbeidskraft. NHOs kompetansebarometer viser at behovet for yrkesfaglig kompetanse blant bedriftene i Møre og Romsdal er særlig stort innen teknikk og industriell produksjon (44 %), elektrofag (32 %) og bygg – og anleggsteknikk (26 %). Vi ber derfor fylkesadministrasjonen og fylkespolitikere om å stoppe det foreslåtte kuttet innenfor elektrofag i budsjett- og økonomiplanen for 2020-2023, samt å legge forholdene bedre til rette for at dimensjonering av tilbud i fremtiden skjer i godt samspill med næringslivet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags