Ja til bokmål

Av
DEL

LeserbrevVi oppfordrer alle til å bruk stemmeretten sin. Vi er flere som opplever at denne debatten er så betent at man ikke kan uttale seg, verken offentlig eller i lukkede lag. Heldigvis er dette et anonymt valg, så du kan stemme på det du vil.

Vi ønsker å gi barna fordelen ved å bli trygge språkbrukere fra 1. klasse. Dette tror vi gjøres ved at barna får møte ett og samme skriftspråk både på og utenfor skolen. Ifølge språkprofessor Finn-Erik Vinje, er det nærmest umulig for en person å lære både bokmål og nynorsk skikkelig da de to skriftspråkene er så like at det fører til forveksling. Når vi ser voksne blande bokmål og nynorsk vil det i hvert fall være utfordrende for 5 – 6 åringer å skille de to skriftmålene.

Vi må lytte til ungdommen, og bokmål er den målformen ungdommen velger. I den videregående skolen velger 95% av elevene bokmål. Og i overgangen fra grunnskole til videregående skole halveres antall nynorskbrukere fra 12% til 6%. 2 av 4 regjeringsparti ønsker å avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål for ungdomsskole og videregående. Dersom det blir tilfelle, hvor blir den visstnok enorme fordelen av å lære nynorsk fra første klasse av da?

Vi mener alle barn i Sunndal skal få lære det samme på skolen, og få like forutsetninger videre. Ca 75% av elevene i barneskolen i Sunndal har bokmål. Hvis nynorsken er det saliggjørende, hvorfor møter flertallet av elevene en annen målform når de begynner i første klasse?

Vi mener barna har rett til å ha gode læreverk og et stort utvalg litteratur på hovedmålet sitt. Mange av skolebøkene er skrevet på et utdatert og vanskelig nynorsk. Det ble sagt at dette ikke er relevant i en språkdebatt, men det mener vi er helt galt. Selvsagt er dårlige læreverk som barn, foreldre og lærere sliter med relevant i en språkdebatt. I tillegg er det et lite utvalg av barnebøker på nynorsk. 90% av alle bøker som blir utgitt er på bokmål. Og over 98% av all oversatt barnelitteratur er oversatt til bokmål.

Bokmål er òg kultur. Bokmål møter vi alle daglig, uavhengig av hvor vi bor i landet.

Hilsen foreldre i Ålvundfjord og Løykja skolekrets

Anja Kvarsvik Aasbakk

Arvid Storli

Berit Hoseth Stavik

Carina Dyrseth Kalvik

Catharina Steffensen

Eivind Aasbakk

Erik Bredesen

Espen Alexander Olsen

Gunn Kirsti Hammer

Hildegunn Ruste

Ingunn Ruste Sæsbøe

Jahn Kenneth Svensli

June Bjørnsdotter Koksvik

Kim Leslie Brenchley

Kirsti Hjelde

Kristin Holten

Kristin Reitan

Kristin Ødegård

Marianne Storli

Marte Wirum

Mona Søreng

Nina Larsen Romfo

Ole Anders Røskarhaug

Ottar Nasvik

Ragnhild Langseth

Roar Bredesen

Sigrid Hoseth

Siv Marit Tronsgård

Steinar Haffke

Stine Slapø Haffke

Tommy Ruste

Tore Halmøy

Trond Erik Østebø

Vanja Vedal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags