En ny visjon: «Sunndal – varm, smart og spektakulær»

Arild Håkonsen. Foto: Privat.

Arild Håkonsen. Foto: Privat.

Av
DEL

LeserbrevLeder i Sunndal Næringsforening Torstein Ottem uttrykker sin bekymring for utviklingen i folketallet i Sunndal i Aura Avis 19. mars. Dette er en bekymring jeg deler!

Det er folk som er viktig

Det er sunndalingene som skaper Sunndalssamfunnet. Folketallet, og utviklingen av dette, er etter min mening den største utfordringen vi har i Sunndal. Det er folk som gir omsetning til handelsstanden, jobb til ansatte i blant annet barnehage, skole, helse, pleie og omsorg og de finansierer (igjennom skatt) kommunale tilbud som kino, bibliotek, svømmehall samt kommunale investeringer. Det hjelper ikke å pendle inn til Hydro for så å kjøre hjem til en annen kommune med skatten. Men viktigst av alt er at mennesker er sosiale dyr og trives der det er folk og liv-og-røre. Ingen folk – ingen kultur.

De siste tiårene har vi i snitt blitt 22 færre Sunndalinger hvert år. Fortsetter dette vil den siste Sunndalingen forlate bygda om ca 300 år. Ikke så dramatisk det kan en tenke. Den globale og nasjonale trenden er at folk vil bo der det er mye folk. Det vil si at kjøttvekta er viktig og at fraflytting kan bli selvforsterkende. I Gerhardsen-tida flyttet folk dit det var arbeid – nå er trenden mer at folk flytter dit det er folk – og arbeidsgiverne dilter etter. Så da er det kanskje ikke så mye vi kan gjøre?

Jo da. Det er nemlig svært stor forskjell mellom distriktskommuner som i utgangspunktet er sammenlignbare i antall nye arbeidsplasser og tilflytting. Telemarksforskning har studert dette grundig i et forskningsprosjekt der de så på hva som gjorde at noen kommuner gjorde det mye bedre enn andre i å tiltrekke seg arbeidsplasser og folk («Suksessrike distriktskommuner, 2012»). De faktorene som ble vurdert som viktigst var alle relatert til adferdsmønster, holdninger og handlinger. Spesielt ble følgende trekk fremhevet:

• Offensiv og positiv utviklingskultur (griper mulighetene når de oppstår)

• Alle snakker med alle

• Ildsjeler – som oftest enkeltpersoner fra næringslivet eller det sivile samfunnet

• Svak jantelov og stor «toleransekultur»

• «stedets ånd»; Toleranse for nye ideer, gleden av å se andre lykkes, viljen til å slippe «utenforstående» inn

Kanskje ikke helt dekkende beskrivelse av Sunndal dette? Det som overrasket forskerne var at klassiske faktorer som normalt ble brukt til å forklare slike forskjeller ikke hadde noen signifikant effekt. Herunder: Kommunens beliggenhet (sentralt, ved trafikkert gjennomfartsvei etc.), kommunens inntekter, eller hvordan kommunene valgte å organisere næringsutviklingen. Det var med andre ord hvordan innbyggerne tenkte som var viktig – ikke hvor mye penger som var tilgjengelig eller ytre forhold. Dette er etter min mening meget gode nyheter siden tanker er gratis og ingen kan hindre oss i å tenke.

Kan vi sammen endre Sunndals «ånd»?

Kanskje kan vi sammen endre Sunndals «ånd» slik at vi vinner rotteracet om hvor folk vil bo og hvor folk vil komme på besøk og legge igjen litt penger? En god «ånd» er nok ikke alt som skal til – i tillegg må vi jobbe smart og strategisk i å bygge et bedre omdømme for Sunndal. Vi må samarbeide slik at matprodusentene, serveringssteder, opplevelsesnæring og kulturlivet kan tilby opplevelsespakker til besøkende og sunndalinger. Her må jeg få nevne prosjektet «Opplevelser i fossenes rike» med blant andre Contrast Adventure AS, JazzåTeatret med Lady Arbuthnott, Phillipshaugen Lodge og Renndølsætra i Innerdalen som partnere. Dette er et prosjekt som støttes av fylkeskommunen og som jeg har svært stor sans for!

Her henger det meste sammen etter min mening. Har Sunndal et godt omdømme vil dette få utslag for hvor unge velger å bosette seg, hvor en gründer etablerer sin bedrift og hvor en turist legger reiseruten.

Bare så det er sagt; penger er ikke problemet for Sunndal. En kan kanskje få det inntrykket når en leser om angst for reduserte statlige overføringer, endrede skatteregler eller andre ytre begrensninger fra sentralt hold. Sannheten er at Sunndal bader i penger og bruker over 240 millioner kroner mer over kommunebudsjettet hvert år enn gjennomsnittskommunen når man tar hensyn til innbyggerantallet og alderssammensetning (behov). Sunndal bruker ca. 110 millioner kroner mer i året enn sammenlignbare kommuner (kostragruppe 12). Kilde: KOSTRA 2017 for korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger.

Ny visjon

Men hvordan endrer vi måten å tenke på? Jeg tror vi kan bruke klassisk visjonstenking som jo har vist seg svært effektiv på andre områder og da spesielt i næringslivet. I denne sammenheng drister jeg meg til å foreslå en ny visjon for Sunndal som tar innover seg hvordan vi tenker og oppfører oss:

«Sunndal - varm, smart og spektakulær»

Varm: Ingen kommuner i Norge har flere varmerekorder enn Sunndal. Her tenker jeg vel så mye på at vi skal kjennetegnes ved å være inkluderende, gjestfrie og menneskelig i møte med folk som besøker eller flytter til Sunndal. Vi samarbeider og alle sunndalinger blir agenter for næringslivet og ulike opplevelsespakker som tilbys i Sunndal.

Smart: Et kjennetegn ved Sunndal er kombinasjonen teknologi og forskning i møte med natur(krefter). Sunndal er en av de kommunene i Norge med høyest tetthet av mennesker med doktorgrad og har forskningsmiljøer av internasjonalt nivå – altså ganske smart. Sunndal Kommune må også bli smart og ta i bruk ny teknologi for best mulig tjenester og mest mulig effektiv drift.

Spektakulær: Bærekraftig forvaltet og urørt natur i verdensklasse. Sunndal vill og vakker - nok sagt.

Sunndal i nær fremtid: Det er en utbredt positiv assosiasjon knyttet til Sunndal i inn- og utland. Vi har konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet og sunndalingen kjennetegnes ved å være varm, utadvendt, fleksibel og tolerant.

Vi i Sunndal Høyre har mange tanker og ideer om hvordan vi kan gå frem for å oppnå denne visjonen, hvordan vi kan gjøre Sunndal til en kommune som er ledende på klima og hvordan vi kan tilby bedre kommunale tjenester. Dette vil vi komme tilbake til utover våren og sommeren.

Sunndalinger: Skal vi ha mer av det samme eller er vi klar for et skifte?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags