Rydd opp, kommunedirektør Dyrnes, styreleder Refstie og daglig leder Malvik!

Erling Rød. (Arkiv)

Erling Rød. (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevJeg hadde i kommunestyremøtet 28. august et innlegg om næringsutviklingsarbeidet i Sunndal kommune som har falt noen tungt for brystet. Deler av arbeidet mangler tillit, og utviklingen er ikke god. Tillit skapes med ryddighet. Mine 9 forslag til forbedringer endte som et oversendelsesforslag.

Daglig leder Malvik skriver i lokalevisene at studieturen til Krakow ble finansiert av egne tjente penger og at omsetningen i selskapet er omtrent 20 milllioner årlig.

Omsetningen i selskapet er blåst opp ved at egeninnsatsen i prosjekter som får støtte, er tatt inn både som inntekt og utgift. Det har ikke vært penger fra egeninnsats innom Sunndal Næringsselskap.

Balansen er også blåst opp med Sunndalsfondet. Fondet er laget av kompensasjonen som kom da arbeidsgiveravgiften ble økt for noen år siden. Fondet er nå ca. 12 millioner kroner. Pengene er trygt plassert og ført både som tilgodehavende og gjeld i regnskapet. Næringsselskapet eier ikke pengene. Hvem som er kreditor vet ingen, men de som til slutt bør få nytte av pengene, er bedriftene som fikk økte kostnader da avgiften ble økt.

Alle som ser forskjell på mitt, ditt og vårt, forstår at selskaper finansiert med kommunale penger, ikke skal bruke penger på studietur til ledsagere av ledelsen. Kommunalt ansatte, kommunedirektøren, skal ikke motta gratisreiser fra andre. Kommunen har gode etiske retningslinjer liggende på sin hjemmeside, som jeg anbefaler å lese.

Det er kanskje lovlig å gjøre det slik, men regnskapsføringen er ikke lett å forstå.

Styreformann Refstie skriver at han nå vil ut av styret i selskapet, men at det ikke ville skje med en gang. Det er bra han nå forstår litt av det jeg har hevdet i mange år, men han bør straks komme seg ut. Hvis Refstie fortsetter etter valget som ordfører, bør han være habil og kunne drive næringspolitikk.

Forslag til forbedringer lagt fram i kommunestyremøtet 28. august:

1.Kommunedirektøren gjør som vedtatt om næringsarbeidet i 2018 og legger fram plan i neste kommunestyremøte.

2. Kommunen ber om ekstraordinær generalforsamling i SUNS. Refstie går ut av styret.

3. Kommunedirektøren skal ikke være observatør i SUNS

4. Kommunen ber generalforsamlingen be styret sørge for at kostnaden til partnerne for «studieturen» til Krakow dekkes av partnerne.

5. Kommunen dekker kommunedirektørens studieturkostnader.

6. Sunndalsfondet tas ut av SUNS og legges i en stiftelse.

7. Bestillingsdokumentet oppdateres og følges opp som vedtatt i 2016.

8. Kommunen ansetter egen næringssjef og tar selv hånd om strategi og utdeling av tilskudd

9. Administrasjonen leser og bruker rapporten om næringsvennlige kommuner.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags