Sunndal Høyre: Dette er vår plan for Sunndal

Sunndal Høyres kandidater har planen klar for framtidens Sunndal.

Sunndal Høyres kandidater har planen klar for framtidens Sunndal.

Av
DEL

LeserbrevSunndal sin hovedutfordring

Vi i Sunndal Høyre er bekymret for det synkende folketallet i Sunndal over alt for mange år, og spesielt at vi tømmes for ungdom. Vi mener det er folk som skaper sunndalssamfunnet og at det synkende folketallet er den største utfordringen vi står overfor. For 15 år siden var det 1000 flere sunndalinger enn oppdalinger. En gang neste år passerer Oppdal oss i antall innbyggere. I 2011. Da den siste rent-flertallsepoken til Ap begynte, var det 3.7 i yrkesaktiv alder for hver person over 66 år. SSB spår at det i 2030 vil være kun 2.1 i yrkesaktiv alder for hver over 66 år i Sunndal. Dette er ikke en bærekraftig utvikling, og drastiske midler må tas i bruk om ikke prognosen skal bli en realitet. Vi mener at vi må jobbe mye mer samkjørt, profesjonelt og målrettet for å gjøre Sunndal til en av Norges mest attraktive kommuner å bo i og komme på besøk til. Derfor er hele programmet til Sunndal Høyre, foran dette valget, sirklet rundt denne hovedutfordringen. Og derfor har Sunndal Høyre foreslått en ny visjon for Sunndal:

«Sunndal - varm, smart og spektakulær»

Hvordan snu utviklingen?

Vi ønsker å tiltrekke oss unge i etableringsfasen og småbarnsfamilier. Derfor har vi programfestet gratis barnehage for alle i Sunndal. Derfor har vi programfestet at barnehagene skal ha kontinuerlig opptak og vi vil bygge ny sentrumsbarnehage innen 2023. Derfor har vi programfestet gratis skolemåltid til alle barn i grunnskolen.

Vi tror at vi må ta i bruk hele kommunen og spesielt kretsene. Derfor har vi programfestet å fjerne eiendomsskatten i kretsene. Derfor har vi programfestet å etablere en utslippsfri shuttlebuss som på sikt skal gå så ofte at det blir naturlig for folk å bruke denne til daglige transportbehov innen kommunen. Derfor har vi programfestet at kommunen sørger for at det finnes attraktive tomter også i kretsene for de som ønsker å slå seg ned i Sunndal.

I tillegg ønsker vi en ekstra dag på Ungdomssenteret i uken. Kanskje kan denne dagen forbeholdes 6. og 7. trinn, som i dag ikke har tilgang til Ungdomssenteret? Dette gjør vi fordi vi tror det er viktig at ungdom har trygge møteplasser også på kveldstid og at et godt ungdomsmiljø er viktig for å få folk vil ønske å bo i Sunndal.

Vi ønsker at Sunndal skal bli «smart» og ta i bruk ny digital teknologi for å gi enda bedre tjenester. Ny velferdsteknologi kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lengre enn de gjør i dag. Digitale tjenester stenger ikke på kveld, natt eller helg og kan behandle rutinepregede saker i løpet av sekunder. Vi vil rett og slett få mer velferd for pengene.

I Sunndal har vi brukt mye penger, tid og energi på å skape gründere av sunndalinger. Dette har gitt beskjedne resultater. Vi tror at dersom vi isteden fokuserer på å gjøre Sunndal til en mer attraktiv bo- og besøkskommune, kan vi også tiltrekke oss bedrifter og gründere og dermed skape flere arbeidsplasser. Det kan være verdt å merke seg at det i dag faktisk er 10% flere jobber enn arbeidstakere i Sunndal fordi vi har stor innpendling fra nabokommuner. Vi vil derfor argumentere for at bolyst er enda viktigere enn flere arbeidsplasser.

Drift og økonomi

Sunndal Kommune har brutto driftsbudsjett på over 800 millioner kroner. Dette er til sammenligning ca. 180 millioner mer en Oppdal (som nå altså har omtrent samme innbyggertall). Vi mener at Sunndals gode økonomi har gjort oss bortskjemt og hindret oss i å tenke nytt og kreativt rundt hvordan vi forvalter fellesgodene. Det at vi i realiteten har et ett-parti system fremmer heller ikke kreativitet. I kommunebarometeret for 2019 publisert av Kommunal rapport konkluderes det med at 155 kommuner i Norge driftes bedre enn Sunndal. Oppdal vurderes her til å være den kommunen som driftes best. Her er det altså mulig å få mer for pengene!

Vi har alt for høyt sykefravær. I 2018 var sykefraværet 8,7%, som er nesten 28% økning fra to år tidligere. 28. august fikk kommunestyret høre at det er en fryktkultur i deler av organisasjonen. Kommunen er Sunndals største arbeidsgiver, og alle ansatte fortjener et godt arbeidsmiljø. Vi har derfor programfestet at sykefraværet må ned til 4,5%. Det er her de beste kommunene ligger. Høyt sykefravær er kostbart. Etter vår beregning er Sunndal kommunes kostnad for sykefravær over 30 mill. pr. år. En reduksjon til 4,5% vil årlig frigjøre 16 mill., som kan brukes på økt velferd og tiltak som kan øke attraktiviteten til Sunndal.

Sammenlignet med de kommunene som ligner mest på Sunndal (kommunegruppe 12, KOSTRA), bruker Sunndal rundt 10 millioner mer på administrasjon og politisk styring per år. Da er det korrigert for kommunens behov. 10 millioner er omtrent det det årlig koster å gjøre barnehagen gratis i Sunndal. Sunndal Høyre mener vi ikke skal bruke mer enn andre kommuner på administrasjon, og vi vil prioritere svært høyt arbeidet med å få ned sykefraværet i kommunen ved bl.a. å ha dette som første punkt på samtlige kommunestyremøter til vi kommer under 6.5%.

Vi foreslår å etablere en innovasjonspott finansiert av disposisjonsfondet. Denne tenker vi kan brukes til å teste ut ny teknologi, som for eksempel en førerløs shuttlebuss eller teknologi som kan stimulere eldre til økt aktivitet, kontakt med familie og venner og annet meningsfullt innhold i hverdagen.

Hva med alt det andre?

Mye er bra i Sunndal. UNISEF mener Sunndal er den 5. beste oppvekstkommunen i Norge. Vi har urørt natur i verdensklasse. Vi har høy kompetanse med svært stor andel med fagutdanning og forskere i verdensklasse og vi er gode på kultur. MEN vi har en utvikling i befolkningen som ikke er bærekraftig. Det at Sunndal Høyre har et relativt kort program for dette valget, betyr ikke at vi ikke synes tema som skolestruktur, motor-senter, badeplass, sykehjemsplasser eller kultur er viktig. Det betyr bare at vi mener at Sunndal er i ferd med å kose seg til å bli et veldig stort eldresenter der vi om noen år ikke kan ta oss råd til noe annet enn eldreomsorg. Vi ønsker å sette fokus på det som er viktigst for Sunndal. Det er etter vår mening å få unge i etableringsfasen til å velge vår kommune. Vi heiser krise-flagget og håper å vekke flest mulig sunndalinger.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags