Å framsnakke oss inn i julefeiringa

Fra v. Malene Aaram Vike, Lusie Gjersvoll, Jonny Meland og Janne Merete Rimstad Seljebø.

Fra v. Malene Aaram Vike, Lusie Gjersvoll, Jonny Meland og Janne Merete Rimstad Seljebø.

Av
DEL

LeserbrevTorsdag behandlet Sunndal kommunestyre neste års budsjett. Det ble gjort med knakende gode innlegg fra alle de politiske partiene våre. I tillegg til politiske saker snakket flere representanter om respekt i sine innlegg, at vi alle skal ta et større ansvar for hvordan vi omtaler hverandre. Arne Drøpping ønsker å gjeninnføre respekt, og vi vil begynne med en gang.

Det vil vi gjøre med framsnakk. Vi vil starte med å takke alle representantene i kommunestyret, for en god og anstendig debatt på torsdag. Det var en god dag å være politiker, og en god avslutning på vårt politiske år.

En sak fikk vi ikke snakket om på torsdag, og det var næringsarbeidet som gjøres i kommunen. Saken ble utsatt, og med det fikk vi heller ikke sagt hva vi faktisk tenker om samarbeidet mellom Sunndal og Surnadal. Det har vært mange innlegg og mye fokus på dette siden sommeren. I den sammenheng det har vært lite framsnakking om det faktiske arbeidet som utføres av Sunndal Næringsselskap sammen med Surnadal kommune.

Samarbeidet med Surnadal kom i orden i 2013. Det kom i gang etter en forløper som startet i 2010, da vi fikk omstillingsprosjektet som ble kalt «Sunndal 2013». Denne satsinga kom på plass på grunn av nedstengingen av SU 3. Sunndal Næringsselskap tok tak i det som virket som en umulig situasjon for mange, og tok, sammen med næringslivet, ansvar for å få i gang aktivitet for både å etablere arbeidsplasser og å sikre de arbeidsplassene vi allerede hadde.

Resultatet var at det ble skapt 50 nye arbeidsplasser og sikret 150 arbeidsplasser i løpet av perioden prosjektet pågikk, (2010 – 2013). Det fortjener ros! Det fortjener å bli framsnakket.

I tillegg ble det oppdaget noe viktig underveis i omstillingsarbeidet. Lokalt næringsliv hadde behov for nye kunder. Hydro stengte ned SU 3, og måtte begrense bruk av underleverandører for å komme seg godt skodd gjennom nedgangstid. Å bli mindre avhengig av å være underleverandør for vår fantastiske hjørnestensbedrift Hydro ble viktig for lokalt næringsliv. På den måten kunne de lokale bedriftene i større grad fristille seg fra konjunktursvingningene i aluminiumsmarkedet, og evne å stå på egne ben i nedgangstider. Hvordan begynner en med slikt arbeid? Jo, vi samarbeider med de vi kan, for å styrke de ressursene vi har. Sunndal Næringsselskap startet med å samle næringslivet til dialog. Ønske om å utvide kundegruppen ble uttalt klart og tydelig i dialogmøtet. Noen av de undertegnede husker dette godt, fordi vi var tilstede.

Å se til nabokommunen for å etablere et samarbeid var et av svarene på ønskene som kom fram. Vår flinke nabo Surnadal, mener vi var veldig riktig plass å begynne jobben. Det var to ulike miljø som skulle jobbe seg sammen til å bli et samarbeidsprosjekt. I Surnadal jobbes det i kommunal regi, mens det hos oss jobbes fra et utviklingsselskap.

Arbeidet som ble startet i 2013 var det som må kalles et nybrottsarbeid. Det ble pløyd ny mark for å jobbe med næringsutvikling. Det er ikke alltid det er like lett. Ei heller er det alltid enkelt å ha full oversikt over hva som vil dukke opp av problemstillinger. Det som er viktig, er å håndtere det som dukker opp underveis, slik at en kommer seg videre i det viktige arbeidet, som er å utvikle lokalsamfunnet i samarbeid med næringsliv, kommuner og politikere.

Resultatet av første prosjektperiode, i det som nå kalles Su – Su samarbeidet, fra 2013 - 2017 er at prosjektet har bidratt til etablering av 108 nye arbeidsplasser (årsverk) og sikret 77 arbeidsplasser. Utviklingsmiljøene i Sunndal og Surnadal har styrket sin kompetanse og sine ressurser, ved at de er flere som jobber sammen mot felles mål. I tillegg mener vi å se at lokalt næringsliv så absolutt står sterkere på egne ben i dag, enn hva de gjorde etter nedstenging av SU 3. Det fortjener å framsnakkes! For dette er et utrolig viktig arbeid for å holde lokalsamfunnet vårt i gang, og å utvikle det videre.

Nå er vi smått i gang med periode to av samarbeidet med Surnadal, og det er ikke til å stikke under en stol, at det har vært en litt flokete start. Vi ser fram til at flokene løses. Som politikere skal vi bidra med vårt, slik at vi kan fortsette arbeidet, for vi ser virkelig fram til fortsettelsen.

Det er gjort et godt arbeid gjennom næringssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal. Det vises til gode resultater. Det er stor innsats fra både næringsliv og utviklingsmiljøene i de to kommunene. Vi jobber langt tettere og bedre sammen nå, enn når vi startet jobben i 2013. Og for det arbeidet som er lagt ned så langt vil vi gi en solid tommel opp! Og til alle som har bidratt. Fortsett det gode arbeidet.

Sammen er vi definitivt sterkere!!

Med det vil vi ønske dere alle en fredfull og god jul fylt med gjensidig respekt og et skapende nytt år med mye mer framsnakk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags