Ordføreren i Sunndal gir blaffen i reglement og forvaltningslov

Erling Rød (Frp)..

Erling Rød (Frp)..

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Sunndals kommunestyremøte 27. mars var ordfører Refstie inhabil i 3 saker og kunne derfor ikke være med i drøftingene. Det var ingen vara for ordføreren. I det samme møtet var også Tone Hustad fra Høyre inhabil, men ho hadde sørget for å få inn vara.

Forvaltningsloven skal sikre oss trygg, grundig og lik saksbehandling fra det offentlige. Loven sier hvem som er inhabile. § 8 sier at et kommunestyremedlem i god tid skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen, dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

Sunndal kommune har et møtereglement som er i tråd med forvaltningsloven og sier: Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjøres når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Varamann skal kalles inn for at kommunestyret og andre utvalg skal bli fulltallige og kunne gjøre sitt demokratiarbeid på en skikkelig måte. I Sunndal skal det være 27 tilstede i kommunestyret.

Noen inhabilitetsforhold kan komme brått på, og da kan det bli vanskelig å få tak i en vara. De fleste forholdene har vært kjent lang tid, og da er det overkommelig å få tak i en vara.

Vi har en heltidsansatt ordfører som sitter i styrer som gjør at han ofte blir inhabil i formannskapet og kommunestyret. KS, Kommunenes Sentralforbund, fraråder slike rolleblandinger. Ordføreren vet at han blir inhabil i de fleste næringsaker.

Jeg tok i kommunestyret 21. nov. 2018 opp manglende vara ved inhabilitet. Det har gått ordføreren forbi og det kalles ikke inn vara når han er inhabil. Han gir blaffen i reglement og forvaltningslov.

Det skal snart være generalforsamling i Sunndal Næringsselskap AS. Kommunen som er største eier, bør sørge for at Refstie går ut av styret. Sunndal trenger den heltidslønnede ordføreren på heltid og næringsselskapet trenger en styreleder uten partikoblinger.

Kommunedirektørens rolle som «observatør» i selskapet, bør også avsluttes. Observatørrollen er meldt til foretaksregisteret og næringsselskapet betalte hennes reise og opphold på selskapets «studietur» til Polen i 2017. Direktørenes habilitet er tvilsom.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.

Til høsten skal det være valg til et nytt kommunestyre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags