Svar til Erling Rød: Jeg gir ikke blaffen

Ordfører Ståle Refstie.

Ordfører Ståle Refstie.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev

Jeg leser i Aura Avis og Driva at jeg ifølge kommunestyrerepresentant Erling Rød gir blaffen i reglement og forvaltningslov når det gjelder habilitet.

Når det gjelder habilitet og innkalling av vararepresentanter til folkevalgte organer, sier Forvaltningsloven følgende (§ 8): «Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.» I tråd med dette sier Sunndal kommunens møtereglement, sist vedtatt 13.6.2018, at det kalles inn vara når det er kjent at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Med tanke på presiseringene i Forvaltningsloven om at innkalling av vararepresentant ikke skal føre til vesentlig tidsspille eller kostnad, har Sunndal i lang tid praktisert det slik at de enkelte representanter eller partier avgjør om de ønsker at vararepresentant kalles inn til behandling av saker hvor egne representanter er inhabile. Dette meldes til kommunens politiske sekretariat. Derfor var det som Rød sier kalt inn vararepresentant for Høyre i kommunestyremøtet den 27.3, men ikke for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Kommunestyret har ikke gitt signal om at de ønsker en annen praksis.

Slik henger det altså sammen. Så regner jeg ikke med å få siste ordet i denne saken, men blaffen gir jeg uansett ikke.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags