Ap og finansiering av sjukehus - svar til Tove-Lise Torve og Per Vidar Kjølmoen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTorve og Kjølmoen forsøker å gjøre en krevende og vanskelig situasjon for Helse Møre og Romsdal, pasientene og de ansatte til en politisk skittentøyvask. Det kommer det sjelden noe godt ut av. Se på hva Ap gjør når de er i regjering og har ansvaret, sjelden alt de lover i opposisjon..

I et leserinnlegg i regionavisene og lokalpressa kommer det mange merkelige påstander fra Torve og Kjølmoen i et forsøk på å fremstå handlekraftig. Valgkampen er tydeligvis i gang for disse to.

Ap styrte i åtte år en flertallsregjering sammen med Sp og SV. De hadde alle muligheter til å løfte sjukehusøkonomien. Realiteten er at veksten i sjukehusøkonomien under dagens regjering har vært betydelig høyere i alle 6 budsjettene enn under den rødgrønne regjeringen. Det var nødvendig å gjøre dette løftet.

Den rødgrønne regjeringen med Ap i spissen etablerte helseforetaksmodellen.. At Ap i Møre og Romsdal er imot modellen må dere nesten ta opp med AP nasjonalt, som er for modellen. Vi har sett at det er svakheter med denne styringsmodellen, og helseministeren har bedret den demokratiske styringen ved at Stortinget vedtar en helse- og sjukehusplan, som gir overordnede strategiske føringer for syukehuspolitikken, herunder den vedtatte syukehusstrukturen i Møre og Romsdal med Ålesund, Volda, Hjelset og videre et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

De økonomiske utfordringene for Helse Møre og Romsdal er ikke noe nytt. Styret og ledelsen har i flere år jobbet med tiltak for å få balanse i økonomien. Dessverre har resultatene uteblitt. Skal HMR klare å gi innbyggerne et godt og forsvarlig tilbud, må de ha orden på økonomien og ny fordelingsmodell i Helse Midt må på plass. Det ansvaret ligger primært hos styret og ledelsen i Helse Midt og HMR, innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt av Stortinget.

Det nye syukehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) er en del av løsningen, ikke problemet. Noe som også direktør Espen Remme har presisert gjentatte ganger. Det nye syukehuset er en felles utfordring for hele helseregionen, og Helse Midt må stille opp solidarisk for å sikre finansieringen og en raskest mulig gjennomføring. Den egenkapitalen og likviditeten er tilgjengelig i Helse Midt, noe også adm.dir Slørdahl bekrefter.

Samtidig må fordelingen av midler internt i regionen bli gjort på en slik måte at det sikrer et godt og likeverdig helsetilbud i hele regionen. Mange reiser spørsmål ved om fordelingsmodellen er god nok. Den usikkerheten kan vi ikke ha. Derfor er det viktig at disse forholdene blir avklart raskest mulig, slik at økonomien i HMR blir vurdert på riktige premisser. Regjeringen har igangsatt en evaluering av finansieringsmodellen. Helse Midt må gjøre en tilsvarende vurdering for regionen.

HMR står oppe i noen vanskelige valg som kan berøre tilbudet til mange pasienter. Vi forventer at innsparingsforslagene blir grundig konsekvensutredet, og at det ikke gjøres grep som svekker helsetilbudet til folk. Det kan vi ikke akseptere! Det betyr at alle steiner må snus, også på toppen i organisasjonen, er vi for topptunge i adm? Vi skal uansett ha et forsvarlig og likeverdig tilbud i hele regionen.

Torve, Kjølmoen og Ap må gjerne drive lettvint opposisjonspolitikk på denne saken. Konsekvensene er en ny runde med opprivende diskusjoner og fogderier som settes opp mot hverandre. Historien levner ikke Ap stor ære når det gjelder sjukehus i Møre og Romsdal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags