Massivt svik mot pasientene i Møre og Romsdal

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Jeg hadde ikke tenkt å blande meg inn i ”skuespillet” om sykehusøkonomien i Møre og Romsdal, men når jeg ser hva som er på gang, så ønsker jeg å si fra om at det vi nå er vitne til, er en planlagt og villet krise både for pasienter og ansatte hos oss.

I min styreperiode i 2010-2012 ble det av administrasjonen i Helse-Midt planlagt og tilrettelagt og vedtatt av flertallet i styret et opplegg for kraftig omfordeling av pengene mellom sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette skjedde ved at flertallet tvang gjennom en ny finansieringsmodell, den såkalte Magnussen-modellen, for å fordele pengene mellom sykehusene. Denne modellen var laget for å rette opp historiske skjevheter mellom de daværende 5 helseregionene i Norge. Midt-Norge kom godt ut av denne omfordelinga. Denne modellen var imidlertid ikke egnet eller laget for å fordele penger mellom sykehusene innenfor regionen, noe Magnussen selv bekreftet i et møte jeg deltok sammen med han på. Likevel – Styret i Helse-Midt ble servert en innstilling fra administrasjonen som baserte seg på denne modellen og med enorme omfordelingseffekter. Flertallet i styret overkjørte oss som kom fra Møre og Romsdal. Og finansieringsmodellen skulle innføres gradvis over 4 år og har som vi nå erfarer fått enorme konsekvenser. Jeg og andre viste til modellen som Helse-Vest hadde vedtatt, og om vi hadde lagt denne til grunn, så ville denne ha gitt sykehusene en bedre og mer rettferdig økonomi tilpasset sykehusenes oppgaver.

Parallelt med dette så prøvde administrasjonen i Stjørdal og flertallet å få gjennomført den såkalte ”Strategi 2020”, som skulle legge grunnlaget for en kraftig sentralisering av vitale funksjoner som f.eks akuttkirurgi, akuttberedskap pluss sammenslåing av fødeavdelinger og nedlegging av barneavdeling i Kristiansund og tidvis anslag mot fortidligfødt-avdelinga i Ålesund. Jeg la alle mine krefter inn på å få stanset noe av dette, noe som også lyktes, men ikke uten kostnad og konflikt med ”makta” i Stjørdal.

Det hører også med til historiefortellinga at jeg fikk flertall for et forslag om å kontinuerlig å evaluere konsekvensene av å ta i bruk denne modellen og denne nye og skjeve pengetildelinga, men jeg ser at dette er sabotert og konsekvensene er tydelig. Alle de 4 sykehusene i fylket vårt lider av uforsvarlig ressurstildeling, noe som går ut over pasienter og ansatte.

Nå forventer jeg følgende: Styremedlemmene i Helse Møre og Romsdal må manne seg opp til å si fra til Helse-Midt- styret at ressurssituasjonen ikke er akseptabel og at en derfor må se på de omfordelingseffekter som finansieringsmodellen har for Møre og Romsdal.

Dernest forventer jeg at de som sitter i politiske ansvarsposisjoner i fylket vårt høylydt sier fra både til Helse-Midt og til regjering og Storting at vi ikke lenger aksepterer underfinansiering av våre fire sykehus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags