Regjeringen svikter sykehusene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev I disse dager demonstrerer innbyggerne i Møre og Romsdal mot forslagene til de massive kuttene i helseforetaket. Psykisk syke, fødende, revmatikere og mennesker med behov for gjenopptrening etter sykdom og skade, er noen av de sårbare gruppene som risikerer et dårligere tilbud i fylket vårt. Det kan vi ikke akseptere.

Over hele landet står helsepersonell og pasient- og brukerorganisasjoner fram og melder om kraftige nedskjæringer i form av nedbemanning, nedlegging og sammenslåing av avdelinger og sengeposter.

Vi hører om kortere liggetid for nybakte mødre på fødeavdelingene, og psykisk syke som må greie seg med kommunale tjenester når de periodevis er så syke at de har behov for døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Det må bli slutt på at helseministeren fraskriver seg alt ansvar og peker på helseforetaket når innbyggerne protesterer mot kutt i helsetjenestene. Vi forventer at Høie og regjeringen tar sitt ansvar, og sørger for at sykehusene får de pengene som trengs for å gi oss trygge og gode helsetjenester.

Høyre lovte rett før stortingsvalget i 2013 at de ville styrke sykehusene med 12 milliarder. Hva skjedde?

Jo, Høyre kom i regjering og fikk helseministeren. Etter stortingsperioden var omme hadde Høyre-Frp-regjeringen bevilget nesten 5 milliarder mindre enn de lovte. Et solid løftebrudd.

Arbeiderpartiet lovte det samme. Vi holdt løftene og la inn 12 milliarder i våre alternative statsbudsjett.

Høyre og FrP ble gjenvalgt i 2017, og underfinansieringen av sykehusene har fortsatt. For 2018 og 2019 foreslo Arbeiderpartiet tilsammen over 3 milliarder mer enn regjeringen fordi behovet i sykehussektoren er store. Med Arbeiderpartiet i regjering ville Helse Møre og Romsdal fått nærmere en halv milliard mer i disse to stortingsperiodene.

Høyre og FrP har råd til titalls milliarder i skattekutt til landets rikeste, men ikke noen få milliarder ekstra til sykehusene. Det er en skam.

Helseforetaksmodellen

Mange stiller spørsmålstegn ved helseforetaksmodellen. Møre og Romsdal Arbeiderparti vedtok på årsmøtet i 2017 at vi vil fjerne helseforetaksmodellen, og erstatte den med et styringssystem som gir folkevalgte ansvar og kontroll med styring av spesialisthelsetjenesten.

Å styre folks helsetjenester etter forretningsprinsipp er ingen god styringsform. Dimensjonering av tilbud til syke og sårbare grupper må styres etter behov, og ikke etter lønnsomhetskrav. Det vi nå ser er at helseforetaket må kutte i helsetjenestene for å spare til nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal og nødvendig rehabilitering av Åse sykehus. Det er ikke rart folk reagerer på en slik praksis.

Undertegnede opplever at det er en voksende skepsis og motstand mot helseforetakene som styringsform, både i befolkningen og i Arbeiderpartiet, og vi vil arbeide for at vårt syn skal vinne fram.

Vi registrerer at Høyre og Frps fremste folkevalgte i Møre og Romsdal skyver ansvaret for trygge og gode helsetjenester over på helseforetaket. Slik toer de sine hender og tar ikke sitt politiske ansvar. Dette framstår som politisk handlingslammelse. Helse Møre og Romsdal trenger representanter fra regjeringspartiene som krever mer penger, ikke politikere som holder innbyggerne med mer eller mindre godt snakk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags