Sigbjørn Obstfelder og stortingsvalget

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerFor en som har levd med sin politiske interesse gjennom et langt liv er det ikke alltid like lett å la være å delta i den politiske debatten. Jeg synes jeg klarer det ganske bra, men av og til kan det boble over likevel.

«Jeg ser, jeg ser ... Jeg er visst kommet på en feil klode! Her er så underlig ...» (Sigbjørn Obstfelder, fra Digte 1893) Av plasshensyn kan jeg ikke sitere hele Sigbjørn Obstfelder sitt vakre dikt, som har sterk relevans også til dagens samfunn. Jeg vil anbefale alle ivrige debattanter om å bruke noen minutter på dette diktet, før de fortsetter debatten. Særlig de som skal på Stortinget for å bygge sjukehus.

Hvorfor synes jeg så at debatten er så underlig at jeg må sitere Obstfelder? Når det gjelder helsepolitikk så er det min oppfatning at lokalisering av sjukehus og sjukehusa sitt medisinskfaglige innhold ikke blir tema i Stortinget mer, slik det kan se ut for i dagens debatt.   Disse problemstillingene har Stortinget delegert bort gjennom en styringsstruktur basert på regionale og lokale foretak. Rent lokalt så rapporterer foretakene til det regionale helseforetaket og det regionale helseforetaket rapporterer til sin generalforsamling som er statsråden. Med denne styringsstrukturen så har Stortinget mistet sin reelle innflytelse. Det ser ut som at noen av stortingskandidatene ikke ser dette. De debatterer som om Stortinget har reell innflytelse, noe de ikke har. Dette er mitt poeng. Vil de ha reell innflytelse så må de gripe fatt i endringer av styringsmodellen. Alt annet blir bare en lek med ord og er dårlig egnet som folkeopplysning før stortingsvalget.

Jeg leser i avisene at de politiske partiene som er representert på Stortinget stiller seg bak avgjørelsen om bygging av felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Samtidig skal det bygges et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Da er det innholdet i et slikt senter som er interessant. Min gode venn Dagfinn Ripnes kalte det i sin tid feltlasarett. Nå ser jeg at man leker med andre ord, som avdelingssjukehus og lokalsjukehus. Ja, hvorfor ikke kalle det lokalsjukehus om det høres bedre ut. Det vil uansett være hva det skal inneholde som er interessant.

Du som skal på Stortinget for å få gjort noe med dette har en lang veg å gå. Du må helst være en del av et parti som sammen med andre parti kan bli så sterke at dere kan få regjeringsmakt. Når det har skjedd er det tid for lobbyvirksomhet mot statsråden, om at han må gi styringssignal til de som har styringen, helseforetakene. Alternativt kan Stortinget endre på hele styringsstrukturen for sjukehusa, en langdryg affære. Men kom ikke og fortell oss som skal bruke stemmeseddelen i september at det finnes noen andre snarveier. Valgkamp skal være folkeopplysning, og den må også være etterrettelig.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags