Sykehusstrukturen i Møre og Romsdal ligger fast

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev I det siste har det kommet en del utspill om sykehusstrukturen som kan skape misforståelser. Vi vil derfor peke på det som er regjeringens føringer for struktur i Møre og Romsdal og hvordan finansieringen av helseforetakene skjer.

Stortinget vedtok i 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan, som er grunnlaget for utviklingen av sykehusene. Det var bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge. Alle helseforetak har i etterkant utarbeidet utviklingsplaner, som er styrebehandlet i de fire regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsministeren Bent Høie vedtok den endelige sykehusstrukturen på foretaksmøte 24. april 2017.

For Møre og Romsdal betyr dette at vi skal ha tre sykehus med akuttfunksjoner; på Hjelset, i Ålesund og i Volda. Dette fastlagt og er ikke oppe til diskusjon i det hele tatt.

I og med at en bevarer ganske mange små sykehus samtidig som spesialiseringsgraden blir større legger det en del føringer på driften. Sykehusene må samarbeide tettere enn i dag. Store sykehus må for eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse.

Akuttsykehusene må ha et tilbud som ivaretar lokale behov og de vanligste akutte tilstandene. Alle akuttsykehus skal kunne behandle pasienter med for eksempel pustebesvær, hjertesykdommer og akutte infeksjoner. Alle akuttsykehus skal ha tilbud om planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.

Det er også viktig med gode systemer for kvalitetsmålinger slik at vi sikrer likeverdige og trygge behandlingstilbud til pasientene.

De fire helseforetakene i landet får en årlig bevilgning som både skal dekke drift og investeringer. Helse Midt-Norge fordeler ressursene videre etter en fordelingsnøkkel som gir Møre og Romsdal en fast ramme av totalen. Hvis driften er for dyr blir det vanskelig å gjennomføre investeringer i den takten som er ønskelig.

Det er også klart at modellen for fordeling mellom helseforetakene er i disfavør for Møre og Romsdal. Dette må vi stå samla om å endre slik våre regionråd gjør. Den siste tids debatt om dette og struktur er svært ødeleggende internt og vi framstå da mer fragmentert i en tid der det er om å gjøre å stå samlet rundt felles interesser for at regionen skal bli en vinner.

I dette arbeidet er det viktig at vi som politikere både har respekt for det som er administrasjonen sin oppgave og handlingsrom, samtidig som vi følger med og viser interesse for sykehusene sine økonomiske rammer og hvilket behandlingstilbud som bør tilbys i fylket vårt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags