Bekymret for nedskjæringer ved Tingvoll barne- og ungdomsskole

Tingvoll barne- og ungdomsskole.

Tingvoll barne- og ungdomsskole.

Av
DEL

LeserbrevUtdanningsforbundet og Fagforbundet ved Tingvoll barne- og ungdomsskole er bekymret over kommunedirektørens forslag på nedskjæringene på vår skole. Vi har som alle andre virksomheter fått beskjed om at ostehøveprinsippet er likt for alle. Dette syns vi er en for enkel måte å gjøre dette arbeidet på. For oss utgjør dette en lærerstilling samt en 60% assistentstilling. I tillegg får vi fra 01.01.2020 bortfall av ei stilling som allerede lå inne. Dette gjør at to lærerstillinger vil forsvinne fra oss, i tillegg til assistentstillinga. Vi vet også at det har ikke vært økning på forbruksmateriell på mange år, slik at der er det ingenting å hente.

For oss vil dette gå ut over helårsåpen SFO, mindre plasser på SFO enn i dag (altså ikke plass til alle som søker), bortfall av 2 kontaktlærere i store klasser, uteskole for småtrinnet, deling av klasser i matematikk og norsk på ungdomskolen (da snakker vi om klasser med over 25 elever) og styrkingstimer på småtrinnet (hva med tidlig innsats?). Vi vil også få problemer med å kunne tilby norskundervisning for nyankomne. Vi kan ikke se annet enn at skolen ikke kan klare å oppfylle kravene som opplæringslova krever.

Vi ber innstendig om at politikerne gjøre en grundig gjennomgang av hvordan dette vil bli for den enkelte virksomhet, og sørger for at Tingvoll kommune kan tilby et minimum av det en kommune skal levere. Dette vil også ha betydning for tilflytting til kommunen.

Å kjøre et generelt kutt på 5% er en lettvint måte å kutte driftsutgiftene på. I stedet må kommunedirektøren og politikerne sette seg ned og ta noen prinsipielle valg hvordan de vil at våre tjenester skal være. Kanskje handler det om noen upopulære valg? Kanskje må man utsette investeringer? Kanskje må man se på strukturelle endringer? Uansett har dette kuttet store konsekvenser for alle. Da må man vite hva man gjør, og hvilke konsekvenser dette medfører. Kan politikerne stå inne for disse valgene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags