Flerbrukshall i Straumsnes: Kommunens regnskap vil definitivt bli påvirket!

Eirik Oterholm. (Arkiv)

Eirik Oterholm. (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevOrdføreren i Tingvoll har et innlegg til forsvar for kommunestyreflertallets beslutning om å bygge flerbrukshall i Straumsnes. Hun argumenterer for at kostnaden ved å bygge hallen ikke vil påvirke budsjettet for 2020. Dersom hallen i all hovedsak blir ferdigstilt i 2020, hvilket synes å være planen, og renter, provisjoner og avdrag skal betales etterskuddsvis, så har ordføreren rett i at prosjektet ikke vil påvirke budsjettet for 2020. MEN: Regnskapet – og det er det som er viktig ordfører – vil definitivt bli påvirket!

Driftskostnader på 5 millioner kr nærmere sannheten

Det skulle være unødig å minne om at Tingvollhallen har betydelige leieinntekter fra TVG som skaper de lave driftskostnadene, mens hallen i Straumsnes ikke forutsettes å få leieinntekter. Regnestykket med driftskostnader på kr 2,7 millioner er derfor feil – administrasjonens anslag på 5 millioner kr er nok nærmere sannheten. Differansen i kommunestyrets beslutningsgrunnlag representerer mer enn to pleiere – en feil i beslutningsgrunnlaget som vi eldre kommer til å få merke etter hvert. Det er vi som må bære konsekvensene – politikerne legger nok argumentasjonen for hallprosjektet bak seg uten negative konsekvenser.

Hva slags velferd kan man påregne i Tingvoll i framtiden?

Men – det er ikke de kortsiktige driftskostnadene eller bygdedyret dette dreier seg om for Tingvoll Pensjonistforening – foreningens anliggende er hva slags kommune og hva slags velferd man kan påregne i framtiden i Tingvoll

Behov for kr 10 millioner mer til heldøgns pleie på slutten av denne kommunestyreperioden

Pr nå sier Statistisk sentralbyrå at vi er 303 personer mellom 70 og 80 år i Tingvoll, om 5 år vil vi være tilnærmet 25% flere i denne aldersgruppen. Når vi vet at ca. 25% av aldersgruppen 80–90 år har behov for heldøgns omsorg – at nettoutgiftene ved heldøgns omsorg er på ca. 640.000 kr pr. person, vil Tingvoll ha behov for å styrke omsorgstilbudet til eldre med nærmere 10 millioner årlig allerede på slutten av din ordførerperiode for å opprettholde dagens nivå.

Er samhandlingsgevinster seriøst vurdert?

Man vedtar å bygge en flerbrukshall i Straumsnes samtidig som man planlegger å utbygge og modernisere idrettshallen i Tingvollvågen. Er det samhandlingsgevinster her? Bygger man haller med i hovedsak like funksjoner/muligheter en liten halvtime fra hverandre? Hvor mye vil driftsutgiftene ved halldrift øke? Rundt om i kommunen sitter folk og diskuterer og undres – hva skjer? Og lærerne på TBU sier – i motsetning til ordfører – at gymfasilitetene ved skolens deres ikke er det spor bedre enn hva som er tilfelle i Straumsnes, og de setter spørsmålstegn ved planlegging og prioritering.

Kommunen vil få et betydelig inntektstap

Ordføreren regner opp alle de uheldige omstendighetene som leder fram til et inntektstap på 20 millioner kr. Hun sier det ikke, men det er viktig å ha klart for seg at disse millionene er borte på permanent basis. I tillegg synker elevtallet dramatisk og som en konsekvens av dette kommunens inntekter gjennom rammetilskuddet.

Det er i dette bildet at kommunestyreflertallet investerer tungt i ikke lovpålagte tjenester/tiltak – mens de forsikrer om at eldreomsorgen ikke vil bli svekket. Vi kan love at vi vil stille kommunestyret til ansvar for sine prioriteringer gjennom å følge opp hva som brukes på investeringer og drift på hallprosjektet

Og dette skjer mens Kveldheim står og forfaller, helt uten en engasjert byggekomité!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags