Takk til Jan Aanes for utfordringen i Aura Avis

Av
DEL

LeserbrevJeg ble som ordførerkandidat til Tingvoll Senterparti utfordret på en rekke internasjonale og globale spørsmål i Aura Avis den 24. august. Utfordringen kom fra Jan Aanes som mente at de fleste partiprogrammene i Tingvoll kommune er tilnærmet like, noe jeg er ganske enig i. Alle vil Tingvoll sitt beste, men vi har noe ulik oppfatning hva som er det beste og hvordan vi kommer oss dit. Vi i Tingvoll Senterparti er opptatt av levende bygder i hele kommunen. Vi vil legge til rette for spredt bosetning, sikre god nettilgang til alle i hele kommunen og legge til rette for at eldre skal kunne få bo hjemme så lenge de ønsker det, for å nevne noe.

Vi er også opptatt av et trygt og godt oppvekstmiljø hvor jordmortjenesta i kommunen bør styrkes, det samme gjelder helsetilbudet for psykisk helse. Vi ønsker også mer leksehjelp og se på muligheten for leksefri skole.

Som jeg skrev innlednings var Aanes sine spørsmål mer av global karakter, noe vi i Senterpartiet selvfølgelig er opptatt av, men i disse lokalvalgtider ikke har størst fokus på. Det første Aanes lurer på er hva jeg som ordførerkandidat mener om EØS. Jeg, i likhet med partiprogrammet nasjonalt mener at Norge bør erstatte EØS-avtalen med en handels- og samarbeidsavtale med EU. Dette for at vi skal ivareta de norske interessene og selv ta bestemmelser som omhandler oss og norske ressurser.

Når det gjelder klimamålene og om vi trenger EU for å redde klimaet vil jeg peke på at EU og Norge er langt framme i forpliktende internasjonal klimapolitikk allerede. Dette er meget viktig og det er vesentlig å få med store økonomier som Kina, USA, Japan osv. Klimaet kan bare reddes gjennom globalt samarbeid og der kan Norge spille en konstruktiv rolle i internasjonal politikk, slik vi har gjort på flere områder i internasjonal politikk i mange år nå, uavhengig av EØS-avtalen.

Videre spør Aanes om hva jeg som ordførerkandidat mener om Brexit. Britene tok i 2016 et standpunkt om å forlate EU og viste tydelig motstand mot den sterke sentraliseringa av makt til Brussel. Med Brexit kan det også bli enklere for Norge å få et alternativ til EØS-avtalen og dermed styrke vårt folkestyre.

Skal vi nå klimamålene må vi trappe ned oljevirksomheten. Men det må skje gradvis, slik at vi får alternative arbeidsplasser. Senterpartiet mener dessuten at vi ikke skal ha olje- og gassutvinning som går på bekostning av fiskere og havbruk, eller sårbare naturressurser.

Aanes skriver at antall søknader om rovdyrserstatning har gått ned og mener det er mindre rovdyrtrykk mot beitenæringa. Aanes lurer på hvordan dette kan henge på greip. Det er aldri før i nyere tid registrert så mye ulv i Norge som i 2018. Samtidig er det aldri før skutt så mye ulv i lisensjakta i Norge som da. Norsk rovdyrpolitikk er på helt feil kurs og vi får en stadig større bestand av rovdyr som vanskeliggjør bruk av utmarka i Norge. Det er dessverre færre og færre som driver med f.eks. sau. Jeg har selv drevet med sau sammen med familien, og vi slutta på grunn av store tap til jerv. Vi må prioritere beitedyr fremfor rovdyr.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å be Nordmøringene tenke taktisk når de skal stemme i fylkestingsvalget. Vi har nå en unik mulighet til å få en fylkesordfører fra Tingvoll. Det vil Tingvoll og Nordmøre tjene på. Så uansett hva du stemmer lokalt, så oppfordrer jeg deg til å stemme på Kristin Sørheim og Senterpartiet på fylkestingsvalget.

Men, det viktigste av alt – benytt stemmeretten din! Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags