Til politikerne i Tingvoll: Lytt til folket som har stemt på dere

Av
DEL

LeserbrevVi leser i Aura avis av 26. 11. at muligheten for en nedleggelse av Meisingset skole er igjen oppe til drøfting, og kan bli en sak i kommunestyret når budsjettmøte kommer i desember måned. Dersom dette kan bli aktuelt må en vel vurdere hele skolestrukturen i kommunen først! Kanskje en kan spare noen mill. med å ha bare en ungdomsskole?

Vi synes det er mere fornuftig at ungdomsskole-elevene kan kjøre buss, enn at 5-6 åringene må kjøres ca. en mil hver dag! Vi nevner, som flere andre han kommentert, hva med elevene i våre nabokommuner Sunndal og Surnadal, hvor det er mye lengre avstander fra utkantene og til sentrum.

Vi mener at Tingvoll kommune bør få en positiv utvikling på økonomien før man setter i gang med store investeringer, slik som f.eks. flerbrukshallen i Straumsnes. Vi er ikke imot at Straumsnes får en flerbrukshall til glede for mange innbyggere, men kommunen bør ha en helhetlig prioritering før nye tiltak blir satt i verk.

Dersom nedleggelse av Meisingset skole kommer opp som sak og igjen blir en salderingspost i budsjettet for neste år, ber vi dere først lytte til folket som har stemt på dere. Dere er valgt av folket og vi stolte på dere da vi krysset dere av på listene. Levende bygder er et velbrukt ord, men blir det ei levende bygd når skolen «raseres», ungene i bygda blir borte. Hva vil da i neste omgang skje med barnehagen?

Bygdekvinnelaget har jobbet nært sammen med hele oppvekstsentret i flere år, og der er det flinke ansatte som gjør en kjempejobb. Det merkes også på barna når vi jobber sammen med dem.

Vi drar på turer til gapahuken og lager mat i bålpanne, baker julekaker, har julelunsj og påskelunsj der alle får kose seg med god og næringsrik mat.

Vi ser at den viktigste jobben vår som bygdekvinnelag er å bidra til at folk flytter til kommunen vår og blir værende. Da trenger vi hjelp fra de som «styrer kommunen». Skal vi få folk til å flytte til oss ser de først på om det er barnehage og skole i bygda, og Tingvoll trenger sårt tilflyttere for å øke folketallet.

Derfor ønsker vi at dere er med oss og sette fokuset på LEVENDE BYGDER, ARBEIDSPLASSER OG GRÜNDERVIRKSOMHET.

Meisingset bygdekvinnelag ber om at politikere fra alle de politiske partier i kommunen tenker seg vel om hva som kan skje i et bygdesamfunn hvis en legger ned skolen. Vi på Meisingset er også en del av kommunen, det ønsker vi å være sammen med de andre bygdene i Tingvoll.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags