Tingvolls store sjanse

Tingvoll fjordhotell. (Arkiv)

Tingvoll fjordhotell. (Arkiv)

Av
DEL

LeserbrevVed familiens Waagens ønske om å kjøpe Tingvoll Fjordhotell/Tingvoll Næringsbygg AS har Tingvoll etter mitt syn fått en stor gavepakke i fanget! Men etter å ha lest rådmann Odd Arild Bugges innstilling til saken som skal opp i kommunestyret torsdag den 13. desember er jeg redd at mangel på positivitet og heiarop skal hindre at hotellet kan bli en sterk og solid familiebedrift til nytte for Tingvollsamfunnet, og med sterk forankring i Tingvollsamfunnet. Det er gjerne familiebedrifter som har gått bra, og fortsatt går bra i denne bransjen her i kommunen.

Mange har prøvd å drive hotellet uten å eie det, og vi har alle sett dem gi opp en etter en. En familiebedrift der flere er involvert, og har interesse av å få det til, tror jeg kan borge for suksess.

En familie med forankring i, og god kjennskap til kommunen og dens omegn har også alle forutsetninger for å kunne samarbeide med andre i området om å trekke folk til Tingvoll: For det vil vi vel? Trekke folk hit slik at det kan gå bra med næringslivet vårt, forretningene våre og tilbudene våre.

Et hotell som drives bra vil mest sannsynlig også gi økt bolyst og trivsel, spesielt her i sentrum, men kanskje også i hele kommunen. Det er vel også noe vi ønsker? At flere av ungdommene våre, og andre tilflyttere, skal trives og ønske å bosette seg her.

Tatt i betraktning det familien Waagen har bidratt med av verdiskapning for kommunen gjennom Tingvollost, er jeg ganske sikker på at det vil være lønnsomt for kommunen å gi slipp på Fjordhotellet nå. Det skulle ikke forundre meg at et hotell drevet av dem på lille Tingvoll vil få ringvirkninger for hele Nordmøre.

Og for å få til noe må man som regel ta noen sjanser! Hvis man tenker negativt, kan man være redd for et eventuelt videresalg, men det kan også hende at hotellet blir så lønnsomt at ingen vil tenke tanken på å gjøre det om til en eventuell fritidsbolig i framtida. Hva som går an å få til av klausuler ved et salg vet ikke jeg, men jeg håper at redselen for et videresalg ikke skal bli til hinder for at vi endelig kan få noen som er skikket til både å eie og drive hotellet. Jeg håper at initiativet deres kan bli møtt av velvilje, og at kommunestyret i det minste ikke sier nei, men er nysgjerrige og positive og ønsker å vite mer, og til slutt ønsker å legge til rette for at dette kan la seg realisere.

Det er store muligheter for å kunne drive et hotell lønnsomt her på Tingvoll, men det trengs folk med ideer, visjoner og stå-på-vilje, og det tror jeg det er flust av hos familien Waagen. Og de trenger å få frie tøyler til å eventuelt bygge om, og drive hotellet slik de mener det bør drives. Jeg tenker at vi også kan avse kultursalen for å få et godt drevet hotell her i bygda. (Den eller evt. andre saler kan leies ved behov.) Det var ei tid da det ikke var et eneste overnattingstilbud å oppdrive her i kommunen, og den gangen var det det som stod på agendaen jevnt over hele tiden. Nå når vi har bygget, og vi har flinke folk som er villige til å få hotellet på fote, ser jeg ikke at Tingvoll har råd til å si nei. De positive ringvirkningene av et veldrevet hotell kan være større enn vi aner akkurat nå. Fortsatt drift med diverse leietakere har jeg dessverre ingen tro på. Og å legge eiendommen ut på det åpne marked anser jeg som gambling. Jeg er ikke i tvil om at familien Waagen vil gjøre sitt aller beste, og det de gjør vet vi jo er i verdenklasse.

Så kjære politikere, la oss åpne denne gavepakken, og se hva som er inni!

Og til slutt: For dere politikere som ikke har besøkt Tingvollost etter ombyggingen: Ta dere en tur! Se hvor utrolig flott det er blitt! Jeg er utrolig imponert over det Tingvollost har fått til i Torjulvågen. Tenk om de hadde gitt opp planene sine da de fikk motbør i begynnelsen!

Nå gleder jeg meg til å se hva damene fra samme familie kan få til her på Tingvoll: Jeg gleder meg til å gå inn dørene på Tingvoll Fjordhotell, med dem ved roret om noen år, og se hva de har fått til, hvor mange som jobber der, og hvor mange besøkende de har.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags