Slik vil Senterpartiet sikre trafikkstasjonene

Av
DEL

LeserbrevTrafikkstasjon er et offentlig organ underlagt Vegdirektoratet/Statens vegvesen. De har omtrent samme funksjoner som tidligere Statens bilsakkyndige, deretter Biltilsynet (til 1995) hadde, nemlig kontroll, tilsyn og veiledning. De foretar registrering og kontroll av motorkjøretøyer, forestår førerprøven, utsteder førerkort og foretar avlesning og kontroll av fartsskrivere. Trafikkstasjonene har tilsyn med bilverkstedene og yter bistand til politi og domstoler i forbindelse med trafikkulykker m.m.

Regjeringen la nylig frem en rapport hvor den foreslår å legge ned 26 av landets 75 trafikkstasjoner. Regjeringen har også bedt Statens vegvesen foreta en særlig vurdering av hvilke tjenester som kan utføres av private aktører. 10. mai overleverte Statens vegvesen til departementet sitt forslag til framtidig struktur.

Senterpartiet mener oppgavene til trafikkstasjonen skal utføres av offentlige myndigheter. Det er feil å konkurranseutsette sikkerhets- og tilsynsoppgaver som kontroll av kjøretøy og førerprøver.

Senterpartiet vil opprettholde en desentralisert struktur.

En sentralisering av tjenesten vil også bety at en stor andel av befolkningen får unødvendig lang veg til en trafikkstasjon. I distriktsfylkene, som f.eks. i Møre og Romsdal. kan det bli store avstander til tjenestene. I Akershus, et fylke med over 500.000 innbyggere, kan alle stasjonene forsvinne, med resultat dårlig tilgjengelighet også i sentrale områder. Begrunnelsen fra regjeringen er at offentlig sektor skal effektiviseres. Med å privatisere stadig flere offentlige tjenester kan regjeringen påberope seg at de reduserer offentlig byråkrati og effektiviserer «det offentlige». Samtidig velter de kostnader og ulemper over på innbyggerne, særlig i distrikta. De ødelegger også muligheten til å fordele offentlige arbeidsplasser rundt omkring i landet for å sikre bosetting og sysselsetting og opprettholde kompetansearbeidsplasser i hele landet.

Private aktører vil ikke etablere seg på små plasser der muligheten for fortjeneste er liten. Resultatet blir åpenbart et dårligere tilbud og lengre å kjøre for dem som skal f.eks. ta førerprøve, mengdetreningskurs for ungdom og følgepersoner som skal øvelseskjøre eller oppfriskingskurs for eldre over 65 år.

Senterpartiet mener fylkeskommunen bør overta trafikkstasjonene i forbindelse med regionreformen og overføring av sams vegadministrasjon til fylkene.

Ved at fylkeskommunene også overtar trafikkstasjonene, vil de ha stor mulighet til å organisere sin samla samferdselsadministrasjon slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til tjenestene og slik at offentlige kompetansearbeidsplasser kan fordeles på en strategisk måte i fylket og sikre at fagmiljøa ikke blir for små og sårbare. Fylkeskommunen vil få økt ansvar for drift og trafikksikkerhetsarbeidet, og overtaking av trafikkstasjonene vil styrke dette arbeidet i fylket. Lokalisering, antall arbeidsplasser, oppgaver og kostnader knyttet til trafikkstasjonene er allerede kartlagt, og overføring til fylkene bør være en enkel og effektiv operasjon. Det vil skape også større trygghet for arbeidstakerne med hensyn til framtidige oppgaver og arbeidssted. Slik vil vi sikre og utvikle dagens trafikkstasjoner i Møre og Romsdal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags