Ap sin passive næringspolitikk over lang tid bremser vekst og utvikling

Asbjørn Tronsgård, Sunndal Høyre

Asbjørn Tronsgård, Sunndal Høyre

Av
DEL

LeserbrevIngen nye bedrifter har bygget på industriområdet på Håsøran industriområde «siden slaget på Stiklestad» (minst 10–15 år). Industriområdet er i ferd med å gro fullstendig igjen. Sunndal kommune har gjennom Sunndal Næringseiendom (som eier og forvalter området) støttet en prispolitikk som i realiteten stopper utbygginger og nye arbeidsplasser. Videre har også Sunndal kommune vedtatt reguleringsbestemmelser på Håsøran som i praksis hindrer nye etableringer. Dette gjennom å definere at Håsen ikke er en del av sentrum (forstå det den som vil ...) og at det ikke er lov å selge dagligvarer som melk og brød på Håsøran. Slik politikk har kastet bort muligheter for arbeidsplasser og naturligvis flere innbyggere. Dette vil ikke Ap i Sunndal kommune endre.

Hva med attraktive boligtomter i kommunen – boligfeltet i Ålvundfjord kom alt for seint og nesten som en panikkhandling. Boligfeltet ved siden av ungdomsskolen likeså. Sunndal kommune har gjennom flere tiår alt for seint sett behovet for attraktive boligtomter. Arbeides det med nye planer for nye boligfelt? Ligger vi i forkant? Sunndal Arbeiderparti har ikke satt det på lista over viktige og prioriterte arbeidsoppgaver i neste valgperiode. Attraktive boligområder er ofte avgjørende for rekrutering av ansatte – Sunndal kommune eksporterer skattepenger til våre nabokommuner – ja selv ikke vår kommunedirektør eller plansjef ønsker å bosette seg her.

Ordføreren sier at i perioden 2019–2023 vil arbeide for å åpne kulturhusplassen. Kulturhusplassen er godt gjemt for de som ikke er lokal og vanskeliggjør en godt organisert torghandel. Dagens plassering av de tre serveringsvognene som står på fortauet er langt fra en god løsning heller. Dette ønsket Sunndal Næringsforening å gjøre for 6–7 år siden, men ble stoppet av ordføreren gjennom hans manglende støtte for å få planlegging av arbeidet startet.

Hva med arbeidet med å få etablert et soningssenter for kvinner i Sunndal? Dette arbeidet var kommet langt og hadde også 100 prosent tverrpolitisk støtte. Faktisk hadde vi også full støtte fra fylket en periode. Dette arbeidet stoppet helt da ordføreren flyttet fokuset mot kommunesammenslåing av Sunndal og Nesset sammen med at vi fikk ny kommunedirektør. Tida gikk og manglende oppfølging og videre arbeid fra ordføreren og administrasjonen i denne saken bidro til at støtten fra Fylket forsvant og motstand mot prosjektet etablerte seg i Ålesundsområdet - som så dette som fare for sitt bestående fengsel. (Hadde kanskje vært greit med 60-80 statlige arbeidsplasser når asylmottaket ble nedlagt.) Ordføreren snakket i møter på Stortinget og fylket om at Sunndal kommune er flink på offentlig gründerskap. Muligheter skusles bort i seindrektighet.

Vårt lokalsamfunn utarmes over tid av den «sakte fart»-politikken som har vært ført i kommunen. Skal vi få flere arbeidsplasser og flere innbyggere må arbeidsinnsats og fokusområder skjerpes og innsatsen økes – ikke nødvendigvis mere penger, men politisk innsats. Vi i Sunndal Høyre er bekymret for det synkende folketallet i Sunndal over altfor mange år. At ordføreren smilende forteller på facebook at vi er blitt netto én innbygger mere i 2019 fremstår som Donald Trump-politikk – fakta er at folketallet har blitt redusert med over 140 personer under ordføreres åtte år på rådhuset.

Vi mener det er folk som skaper sunndalssamfunnet og at det synkende folketallet er den største utfordringen vi står overfor fremover. Det er folk som gir omsetning til handelsstanden, jobb til ansatte i blant annet barnehage, skole, helse, pleie og omsorg og de finansierer igjennom skatt kommunale tilbud som kino, bibliotek, svømmehall samt kommunale investeringer. Det hjelper ikke å pendle inn til Sunndal for så å kjøre hjem til en annen kommune med skatten. Men viktigst av alt er at mennesker er sosiale dyr og trives der det er folk og liv og røre. Ingen folk – ikke noe «sted» og ingen kultur. Så er spørsmålet; hvordan snu utviklingen? Vi tror at vi må jobbe mye mer samkjørt, profesjonelt og målrettet for å gjøre Sunndal til en av Norges mest attraktive kommuner å bo i og komme på besøk til. Skal vi få dette til kan vi ikke gjøre som vi har gjort. For å bruke fotballspråket, vi må bruke overgangsvinduet (valget) for å få på plass flere nye og sultne spillere.

Tida er inne for at Sunndal trenger et tydelig skifte i politikken. Mer fart – nå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags