Åpent brev til politikerne i Sunndal før kommunevalget

Av
DEL

LeserbrevKjære alle sammen!

Sunndal Kulturråd ønsker å få svar på noen spørsmål om partienes ståsted om kultur før valget i høst.

Til orientering refererer vi de to første paragrafene i Kulturrådets vedtekter:

§ 1 Formål:

Sunndal Kulturråd skal fremme kulturen og kulturlivets interesse ved å:

a) Bidra til økt forståelse av kulturlivets og kulturens betydning for livskvalitet, identitet, trivsel og folkehelse, samfunnsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, næringsutvikling og inkludering.

b) Styrke kulturlivet organisatorisk med kursing og opplæring.

c) Tilrettelegge for samarbeid og informasjon om aktiviteter og arrangement.

d) Være et samla kulturliv sitt felles organ overfor Sunndal kommune, regionale og sentrale kulturinstanser.

e) Være aktiv i kommunens planarbeid innenfor kulturområdet.

§ 2 Medlemskap

2.1 Medlemskap i Sunndal Kulturråd er åpent for alle lag, grupper, og enkeltpersoner som arbeider med eller for kultur.

2.2 Styret tar opp nye medlemmer etter søknad

Vedtektene for øvrig består av en vanlig oppstilling av paragrafer til hjelp og støtte for å kunne drive forutsigbart og ryddig organisasjonsarbeid. De vedlegges i sin helhet.

Så til spørsmålene:

1. Sunndal kommune behandler gjennom året mange saker relatert til kultur, men mange kulturarbeidere i Sunndal synes vi har altfor liten innflytelse på prosessene i forbindelse med disse sakene. Vil ditt parti etter valget arbeide aktivt for at vi blir gitt høringsrett, og tilstrekkelig høringsfrist, i saker som angår oss?

2. Det er i mange kommuner blitt laget samarbeidsavtaler mellom den aktuelle kommune og Kulturrådet. Vil ditt parti bidra til at det skal utarbeides en samarbeidsavtale mellom Sunndal kommune, og Sunndal Kulturråd?

3. Vil ditt parti arbeide aktivt for at Kulturhuset også i framtiden skal drives etter formålsparagrafen i Sunndalsøra Samfunnshus sine vedtekter?

Vi siterer fra vedtektene:

§ 2, Formål

2.1: Formålet med andelslaget er å eie og/eller drive et samfunnshus for derigjennom å kunne stille til disposisjon et høvelig samlingsted, samt for å kunne fremme kultur og organisasjonsvirksomhet i kommunene og regionen.

§ 3, Bruk av huset

3.1 Samfunnshuset skal stå åpent for alle med lovlig formål. Ingen kan stenges ute p.g.a. religiøst eller politisk program, unntatt er arrangementer med nasjonalistisk eller rasistiske holdninger.

3.2 Huset disponeres for øvrig slik Sunndal kommune finner det formålstjenlig under andelslagets kontroll.

3.3 Det tas hensyn til de sosiale og kulturelle formål et slikt hus skal gi plass for.

3.4 I tilfelle tvist om hvorvidt samfunnshuset blir disponert etter disse regler, skal den avgjøres av en voldgiftsnemnd der hver av partene i tvisten oppnevner sitt medlem og det tredje medlemmet oppnevnes av lensmannen.

Sitat slutt.

Dersom svaret ditt blir nei, hva kan begrunnelsen være?

4. Mange velger i dag bort bruk av Kulturhuset vårt, delvis på grunn av for høy husleie. Vil ditt parti etter valget bidra til å finne løsninger på denne utfordringen, slik at huset kommer mer på bruk igjen?

5. Ut fra det du leser i våre vedtekter, og vår aktivitet i det siste; er du enig i at det er behov for Sunndal Kulturråd?

Dersom svaret ditt er nei, kan det være nyttig for oss å få vite hvorfor, og hva er deres forslag til alternativ?

Vi setter veldig stor pris på tilbakemelding innen en uke før valget!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags