Hele stillinger er bedre for alle

Arbeiderpartiet og Fagforbundet går sammen om et heltidsløft foran høstens kommune- og fylkesvalg.

Arbeiderpartiet og Fagforbundet går sammen om et heltidsløft foran høstens kommune- og fylkesvalg.

Av
DEL

LeserbrevArbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for alle mennesker. Et organisert, trygt og inkluderende arbeidsliv er grunnmuren i vårt samfunn. Et godt arbeidsliv forutsetter et trepartssamarbeid som fungerer, med arbeidsgivere som lytter til de ansatte, og et godt organisert samarbeid mellom partene. Sunndal kommune som arbeidsgiver har et spesielt ansvar for at dette samarbeidet fungerer.

Arbeiderpartiet og Fagforbundet går sammen om et heltidsløft foran høstens kommune- og fylkesvalg. I Sunndal går Arbeiderpartiet til valg på flere hele, faste stillinger i kommunen. Vi er i gang – allerede i juni vedtok kommunestyret retningslinjer for heltidskultur i Sunndal. Disse skal vi følge opp! Heltid er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv, og det er bra for de som skal motta tjenestene, som møter trygge og gode fagfolk. Vi mener at heltidsstillinger er en forutsetning for å kunne rekruttere dyktige medarbeidere til Sunndal kommune.

Det er som oftest kvinner som jobber deltid. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite og ikke får mulighet til å jobbe heltid. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene. Dette vil Sunndal Arbeiderparti gjøre noe med.

Tilbud om utdanning tilpasset lokale jobbmuligheter er viktig for å få folk til å bo og jobbe i Sunndal. Unge må dessuten få prøve seg i arbeidslivet. Sunndal Arbeiderparti vil sørge for at kommunen tar ansvar for dette, blant annet gjennom sommerjobber, inntak av lærlinger og praktikanter.

Sunndal Arbeiderparti vil også sørge for at kommunen har en profesjonell holdning ved forespørsler, kjøp og salg. Slik forebygger vi arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og kan samtidig bedre lokale leverandørers mulighet til å delta i anbudskonkurranser.

I kommunestyreperioden 2019-2023 er våre viktigste tiltak:

· hele stillinger skal være hovedregelen i Sunndal kommune

· være garantist for at trepartssamarbeidet i kommunen ivaretas og videreutvikles

· samarbeide med Sunndal VGS om tilbud tilpasset lokal industri og næringslivet

· styrke og utvikle desentralisert universitets- og høyskoleutdanning i Sunndal og regionen

· til enhver tid ha minst 22 lærlinger i kommunen innen ulike fagretninger

· gi tilbud om fire ukers sommerarbeid i kommunen for ungdom

· søndagsstengte butikker på Sunndalsøra

· kommunal innkjøpspolitikk som hindrer sosial dumping

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags