Like muligheter for alle

Av
DEL

LeserbrevForskjellene i Norge øker. Det blir stadig større forskjeller mellom fattig og rik, og stadig flere nordmenn mottar sosialhjelp. Det er flere grunner til denne utviklingen: Store skattekutt til de rikeste, arbeidsinnvandring som har ført til dårligere lønnsutvikling i deler av arbeidslivet, at flyktninger trenger tid til å utdanne og kvalifisere seg før de kommer i jobb, og at flyktninger har større risiko for å havne utenfor arbeidslivet.

Samtidig har den blå regjeringen tilrettelagt for flere midlertidige ansatte. De har økt maksprisen i barnehagen. De har fjernet gratis helsehjelp for kronisk syke, skadede og multihandikappede. De har kuttet i bostøtten til uføre. Nå har de også strammet inn regelverket for arbeidsavklaringspenger. De har redusert tiden syke folk med nedsatt arbeidsevne kan motta slik støtte for å komme tilbake i arbeid eller få avklaring til uføretrygd. Dermed henvises mange syke mennesker til økonomisk sosialhjelp.

Resultatet er at flere nordmenn lever i fattigdom. Og at flere barn lever i husholdningen med vedvarende lavinntekt. Det fører til barnefattigdom. Også i Sunndal. For Arbeiderpartiet er dette uholdbart! De viktigste grepene for å motvirke dette må gjøres av Storting og regjering. Da må vi som ønsker endring dessverre vente på neste Stortingsvalg. For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. I tillegg må fellesskapet stille opp med gode sosiale ordninger og støtte til de som ikke kan arbeide. Velferd som gis til alle, uavhengig av inntekt.

Samtidig skal vi gjøre det vi kan lokalt. Arbeiderpartiet går til valg på å motvirke sosiale forskjeller i Sunndal, og spesielt barnefattigdom. Gode og varierte tilbud bør være tilgjengelig for alle barn og unge. Å delta må ikke koste så mye at noen av den grunn faller utenfor.

I kommunestyreperioden 2019-2023 er våre viktigste tiltak å:

• samarbeide med idretten og kulturtjenesten om å etablere en ordning som sikrer alle barn og unge mulighet til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter

• opprettholde gratis leie av kommunale anlegg for barne- og ungdomsidrett

• etablere utlånssentral for sportsutstyr/fritidsutstyr/idrettsutstyr og musikkinstrumenter

• utvide ordningen med skolemat til å omfatte alle elever i Sunndalskolen, med en økonomisk ordning som sikrer at alle er med

• begrense hjemmeleksene i grunnskolen – lekser som krever faglig oppfølging gjøres på skolen med leksehjelp

• sikre at skoler og barnehager har ressurser til gode arbeids- og læringsmiljø

• gi tilbud om fire ukers sommerarbeid i kommunen for ungdom

• fortsette det gode integrerings- og kvalifiseringsarbeidet, kjent som «Sunndalsmodellen»

• tilrettelegge for at flyktninger bosatt i Sunndal skal kunne delta i samfunnslivet og finne trygghet og tilhørighet

• fortsatt ha en kommunal innkjøpspolitikk som hindrer sosial dumping

• innføre heltidskultur i kommunen, der hele stillinger er hovedregelen

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags