Sterkere fellesskap i Sunndal

Ståle Refstie (Ap), ordfører i Sunndal kommune.

Ståle Refstie (Ap), ordfører i Sunndal kommune.

Av
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger for at alle skal kunne leve gode og trygge liv. For å fremme sterkere fellesskap, vil Sunndal Arbeiderparti skape gode arenaer der innbyggerne kan møtes og utfolde seg. Vi vil ha aktive bygder der folk velger å bo. Frivillig arbeid gjør samfunnet vårt rikere og styrker fellesskapet. Frivilligheten skal ha gode vilkår, med finansiering og tilrettelegging fra kommunen.

Sunndal Arbeiderparti ønsker et levende og tilgjengelig Øratorg - et samfunnstorg med kommunale bygninger rundt. Vi vil samlokalisere kulturhuset og biblioteket. Hit vil vi flytte Ungdomssenteret, Frivillighetssentralen og Natteravnene. Her vil vi etablere et livssynsnøytralt seremonirom og en utlånssentral for fritidsutstyr. I dette miljøet vil vi også flytte servicekontoret. Slik kan Øratorget og området rundt bli en levende møteplass for sunndalinger i alle aldre.

Vi ønsker at alle bygdene skal være attraktive, med gode idrettsanlegg og samfunnshus som stimulerer til aktivitet. Sunndal Arbeiderparti vil samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å styrke og gi gode rammer for disse viktige institusjonene.

Kulturopplevelser gir våre liv mening og binder oss sammen som samfunn. Idrett og sport er også kultur. Arbeiderpartiet vil at Sunndal fortsatt skal være en kommune som satser på kultur.

Sunndal Arbeiderparti har dessuten som mål at flyktninger bosatt i Sunndal skal kunne delta i samfunnet og finne tilhørighet her. I en urolig og utrygg verden er godt og systematisk integreringsarbeid på mange samfunnsarenaer et viktig bidrag. Sunndal skal fortsette med kunnskapsbasert og systematisk arbeid på dette området.

I kommunestyreperioden 2019-2023 er våre viktigste tiltak:

 • å bygge et levende samfunnstorg ved å samlokalisere kulturhuset, Folkebiblioteket, nytt utstyrsbibliotek, Servicekontoret, Frivilligsentralen og Ungdomssenteret rundt Øratorget
 • gratis leie av kommunale anlegg for barne- og ungdomsidrett
 • etablere en ordning som sikrer alle barn og unge mulighet til å delta i kultur og idrett
 • fortsette integrerings- og kvalifiseringsarbeidet kjent som «Sunndalsmodellen»
 • støtte og bidra til løyper, idretts- og nærmiljøanlegg i hele kommunen
 • vedlikeholde og videreutvikle Phillipshagen
 • støtte arrangementer som engasjerer og trekker folk til Sunndal, slik som Hydro Cup og Lady Arbuthnott
 • legge til rette for e-sport i Sunndal
 • støttefunksjoner som regnskapsarbeid til frivilligheten
 • samarbeid med Sunnbo og andre om nye utleieboliger i hele kommunen
 • samarbeid med fylkeskommunen om «Buss på bestilling» i Sunndal
 • opprettholde den kommunale Innvandrertjenesten, og fortsette integrerings- og kvalifiseringsarbeidet, kjent som «Sunndalsmodellen»

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderpartiet ved kommunevalget i høst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags